PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 118

1 Tacka Herren, för han är god.

Hans kärlek är evig.

2 Israel ska nu säga:

”Hans kärlek är evig.”

3 Arons ätt ska nu säga:

”Hans kärlek är evig.”

4 De som fruktar Herren ska nu säga:

”Hans kärlek är evig.”

5 Jag ropade till Herren i min fasa,

Herren svarade och satte mig fri.

6 Herren är vid min sida, jag är inte rädd,

vad kan människor göra mig?

7 Herren är vid min sida och hjälper mig,

jag kan se i triumf på dem som hatar mig.

8 Det är bättre att söka skydd hos Herren

än att lita på människor.

9 Det är bättre att söka skydd hos Herren

än att lita på de främsta.

10 Alla folkslag omringade mig.

I Jahves namn slog jag dem tillbaka.

11 De omringade mig helt och fullt.

I Jahves namn slog jag dem tillbaka.

12 De svärmade kring mig som bin,

men förtärdes som brinnande törnen.

I Jahves namn slog jag dem tillbaka.

13 Du angrep mig för att få mig på fall,

men Herren hjälpte mig.

14 Herren är min styrka och min lovsång,

och han blev min Frälsare.

15 Det är jubel och segerrop

i de rättfärdigas läger:

”Herrens högra hand utför stordåd!

16 Herrens högra hand är upphöjd!

Herrens högra hand utför stordåd!”

17 Jag ska inte dö, utan leva och berätta om

vad Herren gjort.

18 Herren disciplinerade mig hårt,

men gav mig inte åt döden.

19 Öppna rättfärdighetens portar för mig,

jag vill gå in och tacka Herren.

20 Detta är Herrens port

genom vilken de rättfärdiga går in.

21 Jag tackar dig för att du svarade mig

och blev min Frälsare.

22 Den sten som byggarna förkastade

har blivit en hörnsten.

23 Herren har gjort detta,

det är ett mirakel i våra ögon.

24 Det här är dagen som Herren gjort,

vi ska fröjdas och vara glada i dag.

25 Herre, vi vädjar, rädda oss,

Herre, vi vädjar, skänk oss välgång!

26 Välsignad är han

som kommer i Jahves namn.

Vi välsignar er från Herrens tempel.

27 Jahve är Gud, och han gav oss ljus.

Bind högtidsoffret med rep vid altarets horn.

28 Du är min Gud, jag tackar dig.

Min Gud, jag upphöjer dig!

29 Tacka Herren, för han är god.

Hans kärlek är evig.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Detta var den sista psalm som Jesus sjöng med sina lärjungar innan de gick ut till Getsemane trädgård, se Matt 26:30 med kommentar.

118:1-4. Hans kärlek är evig, detta eftersom Gud, som är evig, till sitt väsen Är kärlek (1 Joh 4:7-8).

118:2-3. Israel Arons ätt De som fruktar Herren, se kommentar till 115:9-11.

118:6. Hebreerbrevets författare citerar från denna vers i Hebr 13:6. Jfr Jesu ord i Luk 12:4-7.

118:10-14. Om än alla folkslag och mörkrets alla makter angriper Guds folk/församling, så har vi likväl vår styrka och lovsång hos vår Frälsare, och kan i Guds namn besegra våra fiender. Jfr Matt 16:18 med kommentar.

118:13. Du, den kollektiva fienden personifieras.

118:15-16. Herrens högra hand, jfr Apg 2:32-33.

118:18. Herren disciplinerade mig, jfr Hebr 12:5-11 med kommentar.

118:19. portar, som ledde in mot templet.

118:22. sten hörnsten, jfr Jes 8:14, Dan 2:34, 45, Sak 3:9. Stenen är Israel, byggarna är världsmakterna. Det som världens makter föraktade och förkastade utvalde Gud. I Nya Testamentet är det Jesus Kristus som är stenen/hörnstenen som denna världens makter förkastat, men som Gud utvalt till att vara världens Frälsare. Se Matt 21:42, Apg 4:11, Ef 2:20-21, 1 Petr 2:4-8.

118:23. Orden fullbordas i miraklet Jesus Kristus. Han är ”hörnstenen” i hela det frälsningsverk som Gud är upphovet till.

118:24. Det här är dagen, avser den högtidsdag man firade (v. 27) då man bl.a. tackade sin Frälsare (v. 14, 21) för allt han gjort (v. 17) i sin kärlek (v. 1-4, 29). Versen går i slutlig fullbordan dagen då Jesus Kristus inkarnerades, och dagen han dog på korset, och dagen han uppstod.

118:26. Välsignad är han, orden uppfylls i Jesus Kristus, se t.ex. Matt 21:9 och 23:39 där versen citeras.

118:27. Bind högtidsoffret med rep vid altarets horn, utifrån Nya Testamentet kan detta tolkas som profetia i poetisk språkdräkt vars innebörd uppfylls på Golgota-altare där offerlammet Jesus Kristus fastnaglas och offras.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt