ANDRA THESSALONIKERBREVET

1   2

kapitel 3

Uppmaning till förbön

1 För övrigt, bröder, be för oss att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat, liksom hos er. 2 Och be att vi förskonas från vettlösa och onda människor, för alla har inte tron. 3 Men Herren är trofast. Och han ska styrka er och skydda er från den onde. 4 Vi har i Herren den tilliten till er att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er. 5 Herren ska leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.

Uppmaning att inte leva oansvarigt

6 Bröder, vi föreskriver er i vår Herre Jesu Kristi namn att ta avstånd från de bröder som lever oansvarigt och inte följer den lärotradition som de fått av oss. 7 För ni vet själva hur man ska följa vårt exempel. Vi var ju inte lata hos er 8 eller åt någons bröd utan att betala för oss. Tvärtom arbetade vi hårt natt och dag för att inte bli en belastning för någon av er. 9 Det var inte så att vi saknade rätt till det, men vi ville vara ett föredömligt exempel för er. 10 Och när vi var hos er gav vi er följande föreskrift: ”Den som inte vill arbeta ska heller inte äta.” 11 Vi hör nämligen att några ibland er lever oansvarigt. De arbetar inte utan lägger sig i andras liv. 12 Sådana föreskriver och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de ska arbeta i stillhet och tjäna sitt eget uppehälle. 13 Men ni, bröder, tröttna inte på att göra det som är rätt. 14 Om någon inte lyder vårt budskap i detta brev, ge akt på en sådan. Ta avstånd från honom så att han får skämmas. 15 Men betrakta honom inte som en fiende, utan förmana honom som en broder.

Avslutande ord

16 Fredens Herre själv ska alltid och på allt sätt ge er sin fred. Herren är med er alla.

17 Hälsning från Paulus med egen hand. Detta är ett kännetecken i alla mina brev, så skriver jag. 18 Nåden från vår Herre Jesus Kristus är med er alla.

Föregående     Nästa

3:3skydda er från den onde, vilket även Jesus hade lovat sina lärjungar (Joh 17:15) och något som bör vara vår ständiga bön (Matt 6:13). Men se även 1 Thess 3:5 med kommentar.

3:6de bröder som lever oansvarigt, Paulus uppmaningar till dem i sitt första brev (1 Thess 4:11-12, 5:14) hade inte haft avsedd effekt och därför ger Paulus nu en kraftigare förmaning. lärotradition, se kommentar till 2 Thess 2:15.

3:8arbetade vi hårt, (jfr Apg 18:2-3) övertygelsen om Jesu Kristi snara ankomst (2 Thess 1:7-10, 2:1) är inget skäl för att dra sig undan försörjningsarbete.

3:9inte så att vi saknade rätt till det, som apostel i Guds tjänst hade Paulus rätt att undslippa arbete och kunde istället förvänta sig ekonomiskt bistånd av församlingen (1 Kor 9:3-15, 2 Kor 11:7-9). Men han avstod frivilligt från den rätten för det goda exemplets skull.

3:11lägger sig i andras liv, en negativ konsekvens som lätt blir följden för den som inte arbetar (jfr 1 Tim 5:13).

3:12arbeta i stillhet och tjäna sitt eget uppehälle, se 1 Thess 4:11 med kommentar.

3:17med egen hand, med andra ord hade nästan hela brevet skrivits av en sekreterare, möjligen Silvanus eller Timotheos, 1:1 (jfr Rom 16:22, 1 Petr 5:12). i alla min brev, avser inte bara de brev av Paulus som kom med i NT.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt