ANDRA THESSALONIKERBREVET

1   3

kapitel 2

Laglöshetens människa

1 Bröder, angående vår Herre Jesu Kristi ankomst och då vi ska samlas hos honom: Vi ber 2 att ni inte så lätt ska tappa fattningen och bli skrämda, varken av någon ande eller av något som sagts eller skrivits, som påstås komma från oss, om att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen förleda er på något sätt. Först måste nämligen avfallet komma och laglöshetens människa uppenbaras, fördärvets man. 4 Han är motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud och allt som dyrkas, så att han sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. 5 Minns ni inte att jag sa er detta när jag ännu var hos er? 6 Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han inte kan uppenbaras förrän hans tid kommer. 7 För laglösheten är redan verksam i hemlighet. Nu ska bara han som ännu håller tillbaka undanröjas, 8 och därefter ska den laglöse uppenbaras. Men honom ska Herren Jesus döda med sin andedräkt och avlägsna när han framträder vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst sker genom Satans makt i stor kraft, med lögnens tecken och under 10 och med all slags försåtlig orättfärdighet mot dem som går i fördärvet. Detta eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen, det som kunde ha frälst dem. 11 Av den anledningen sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och för att de ska bli fördömda, alla de som inte trodde på sanningen utan tyckte om orättfärdigheten.

Utvalda av Gud

13 Men vi måste alltid tacka Gud för er, Herrens älskade bröder, eftersom Gud utvalt er till att vara de första att bli frälsta genom Andens helgelse och tro på sanningen. 14 Till detta har Gud kallat er genom vårt evangelium för att ni ska få del av vår Herre Jesu Kristi härlighet. 15 Bröder, stå alltså stadigt och håll er till de lärotraditioner ni blev undervisade i, muntligt eller i brev från oss. 16 Men vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd skänkt oss evig tröst och gott hopp, 17 han ska trösta era hjärtan, och ge er styrka till allt gott vad avser handling och ord.

Föregående     Nästa

2:2. ande, avser falska profeter, jfr 1 Joh 4:1-6, 1 Tim 4:1. skrivits, som påstås komma från oss, oäkta ”Paulusbrev” var sannolikt i omlopp (jfr 3:17). Herrens dag, Kristi ankomst (v. 1, 8). Se även 1 Thess 5:2.

2:3avfallet, syftar sannolikt på ett allt starkare globalt hat mot den Gud som Bibeln uppenbarar och mot Guds bud och mot Jesus Kristus (v. 9-12, Rom 1:29-31, 2 Tim 3:1-5). Det inkluderar även sådana som avfallit från tron (Matt 24:10, 1 Tim 4:1). laglöshetens människa, aposteln Johannes kallar honom ”Antikrist” (1 Joh 2:18, 22, 4:3, 2 Joh 7). fördärvets man, han kallas så eftersom han är bestämd för eldsjön (Upp 20:10).

2:4Guds tempel, oklart vad det syftar på. Kanske avses i symbolisk mening församlingen (1 Kor 3:16) eller det himmelska templet (Ps 11:4, 18:7, 103:19), eller ett framtida jordiskt tempel.

2:6ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, en kunskap som Paulus hade gett thessalonikerna men som vi idag endast kan spekulera om.

2:7laglösheten är redan verksam i hemlighet, detta genom sin hatfyllda (ofta dolda) aktivitet mot allt som rör Gud och hans lagar och ordningar, och mot Kristi person och lära.

2:8med sin andedräkt, dvs enkelt och utan ansträngning ska allmaktens Kristus döda honom. avlägsna, till eldsjön (Upp 19:20, 20:10). han, Herren Jesus.

2:9-12. Gud använder sig av Satan för att förblinda och förhärda otrons människor. När en människa vägrar tro sanningen och lever i orättfärdighet kan Gud slå henne med massiv lögn och förvillelse och driva henne till helvetet (jfr Ps 81:12-13, Rom 1:25-26).

2:13de första att bli frälsta, i staden Thessalonike. Andens helgelse, jfr 1 Thess 5:23 med kommentar.

2:15lärotraditioner, avser undervisning i teologi (1 Kor 15:1-8) och etik (1 Thess 4-5). De första kristna i de olika församlingarna hade inte Nya Testamentet samlat i en volym så som vi i dag. Därför var det viktigt att hålla fast vid apostlarnas lärotraditioner (jfr Rom 6:17, 16:17, Judas v. 3). De lärotraditioner som apostlarna då muntligt undervisade de första kristna om har vi i dag samlat i de 27 breven i Nya Testamentet. Det finns därför inte mer någon auktoritativ tradition vid sidan av den heliga Skriften. Både Jesus och apostlarna avvisar traditioner som inte grundas på Skriften (Matt 15:3-6, Mark 7:8-9, 13, Kol 2:8).

2:16som har älskat oss, syftar dels på utväljelsen (v. 13), men också på Guds kärlek som uppenbarades i Jesu försoningsdöd och som tas emot genom tron (se även Joh 3:16, Rom 5:8 med kommentarer).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt