FÖRSTA MOSEBOKEN

KAPITEL 4

Kain och Abel

1 Mannen låg med sin hustru Eva, och hon blev med barn och födde Kain. Hon sa: ”Jag har skapat en man, med Herren!”

2 Sedan födde hon Abel, hans bror. Abel blev herde och Kain blev jordbrukare.

3 Det hände sig efter en tid att Kain frambar en offergåva åt Herren av markens gröda. 4 Även Abel bar fram sin gåva, det förstfödda i sin hjord, de feta delarna. Och Herren såg med välvilja på Abel och hans offer, 5 men såg inte med välvilja på Kain och hans offer. Då blev Kain rasande och på dåligt humör. 6 Herren sa till Kain: ”Varför är du upprörd och på dåligt humör? 7 Om du handlar rätt blir du på bra humör. Men om du inte handlar rätt lurar synden vid dörren. Den vill komma åt dig, men du ska råda över den.”

8 Kain talade med sin bror Abel. Och medan de var ute på fälten överföll Kain sin bror och dödade honom. 9 Sedan sa Herren till Kain: ”Var är din bror Abel?” Han svarade: ”Jag vet inte! Ska jag vakta min bror?” 10 Då sa Herren: ”Vad har du gjort? Rösten av din brors blod ropar till mig från marken! 11 Nu är du under förbannelse, förvisad från marken som öppnat sin mun för att ta emot din brors blod av din hand. 12 Om du brukar marken ska den inte längre producera. Du ska bli en rastlös vandrare på jorden.” 13 Kain sa då till Herren: ”Mitt straff är mer än jag kan uthärda. 14 I dag driver du bort mig från marken, och jag måste gömma mig för din närvaro! Jag blir en rastlös vandrare på jorden, och vem helst som finner mig kan döda mig.” 15 Men Herren sa till honom: ”Om någon dödar Kain ska Kain bli hämnad sju gånger om.” Och Herren satte ett märke på Kain så att ingen som fann honom skulle slå ihjäl honom. 16 Så gick Kain bort från Herrens närvaro och slog sig ner i landet Nod, öster om Eden.

Kains släktträd

17 Kain låg med sin hustru, och hon blev med barn och födde Henok. Och Kain byggde en stad och gav den namnet Henok efter sin son. 18 Henok fick sonen Irad, och Irad fick Mehujael. Mehujael fick Metushael, och Metushael fick Lemek. 19 Lemek tog sig två hustrur. Den ena hette Ada och den andra Silla. 20 Ada födde Jabal. Han var först av dem som bor i tält och håller boskap. 21 Hans bror hette Juval. Han var först av alla dem som spelar lyra och flöjt. 22 Silla födde också en son, Tuval-Kain. Han smidde all slags redskap av koppar och järn. Tuval-Kains syster hette Naama.

23 Lemek sa till sina hustrur: ”Ada och Silla, lyssna på mig! Lemeks hustrur, hör på mina ord: Jag dödar en man för ett sår, en ung man som ger mig ett slag. 24 Om Kain blir hämnad sju gånger, blir Lemek det sjuttiosju gånger!”

Set

25 Adam låg åter med sin hustru, och hon födde en son. Hon gav honom namnet Set, för hon sa: ”Gud har gett mig ett nytt barn i Abels ställe, för Kain dödade honom.” 26 Även Set fick en son och namngav honom Enosh. Vid den tiden började man anropa Jahves namn.

Nästa

Föregående

4:1. Kain. Förutom i detta kapitel förekommer namnet  i 4 Mos 4:22, Hebr 11:4, 1 Joh 3:12, Judas 11. 

4:1. Jag har skapat en man, med Herren! Orden uttrycker förvirring och högmod.

4:2. Abel. Förutom i detta kapitel förekommer namnet i Matt 23:35, Luk 11:51, Hebr 11:4, 12:24.

4:19. två hustrur. Detta är första gången polygami omnämns i Bibeln. Se även kommentar till 1 Sam 25:43.

© Ragnar Blomfelt