FÖRSTA MOSEBOKEN

KAPITEL 5

Från Adam till Noa

1 Detta är boken om Adams släkthistoria. Den dag Gud skapade Adam gjorde han honom lik Gud. 2 Man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem och gav dem namnet Adam den dag de skapades.

3 När Adam var 130 år fick han en son som var lik honom, hans avbild. Han gav honom namnet Set. 4 Efter att Adam fått Set levde han 800 år och fick söner och döttrar. 5 Adams hela livslängd blev 930 år, sedan dog han.

6 När Set var 105 år fick han Enosh. 7 Efter Enosh födelse levde Set 807 år och fick söner och döttrar. 8 Sets livslängd blev 912 år, sedan dog han.

9 När Enosh var 90 år fick han Kenan. 10 Efter Kenans födelse levde Enosh 815 år och fick söner och döttrar. 11 Enoshs livslängd blev 905 år, sedan dog han.

12 När Kenan var 70 år fick han Mahalalel. 13 Efter Mahalalels födelse levde Kenan 840 år och fick söner och döttrar. 14 Kenans livslängd blev 910 år, sedan dog han.

15 När Mahalalel var 65 år fick han Jered. 16 Efter Jereds födelse levde Mahalalel 830 år och fick söner och döttrar. 17 Mahalalels livslängd blev 895 år, sedan dog han.

18 När Jered var 162 år fick han Henok. 19 Efter Henoks födelse levde Jered 800 år och fick söner och döttrar. 20 Jereds livslängd blev 962 år, sedan dog han.

21 När Henok var 65 år fick han Metushela. 22 Henok vandrade med Gud i 300 år efter att han fick Metushela och andra söner och döttrar. 23 Henoks livslängd blev 365 år. 24 Henok vandrade med Gud, sedan fanns han inte mer, för Gud hade hämtat honom.

25 När Metushela var 187 år fick han Lemek. 26 Efter Lemeks födelse levde Metushela 782 år och fick söner och döttrar. 27 Metushelas livslängd blev 969 år, sedan dog han.

28 Lemek var 182 år när han fick en son. 29 Han gav honom namnet Noa, för han sa: ”Han ska trösta oss i vårt arbete och våra händers slit på grund av marken som Herren förbannat.” 30 Efter att Lemek fått Noa levde han 595 år och fick söner och döttrar. 31 Lemeks livslängd blev 777 år, sedan dog han.

32 När Noa var 500 år fick han Sem, Ham och Jafet.

Nästa

Föregående

5:2. gav dem namnet Adam den dag de skapades. Se 1:26 med kommentar.

5:3. som var lik honom, hans avbild. Guds avbild, men samtidigt Adams fallna avbild. 

5:18-24. Henok. Omnämns i Hebr 11:5.

5:27. 969 år. Metushela är den människa i Bibeln som levt längst på jorden.

© Ragnar Blomfelt