FÖRSTA MOSEBOKEN

KAPITEL 17

Omskärelsens förbund

1 När Abram var 99 år uppenbarade sig Jahve för honom och sa: ”Jag är Gud den Allsmäktige. Lev inför mitt ansikte och var fullkomlig. 2 Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig, och göra dig mycket talrik.” 3 Då föll Abram ner på sitt ansikte, och Gud sa: 4 ”Det här är mitt förbund med dig: Du ska bli far till en mängd folkslag. 5 Du ska inte längre heta Abram. Ditt namn ska vara Abraham, för jag gör dig till far för en mängd folkslag. 6 Jag ska göra din ätt mycket talrik. Jag ska låta folkslag komma från dig. Kungar ska utgå från dig. 7 Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina framtida ättlingar, ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina ättlingars Gud. 8 Hela landet Kanaan, där du bor som främling, ger jag åt dig och dina ättlingar som evig egendom. Och jag ska vara deras Gud.”

9 Sedan sa Gud till Abraham: ”Du å din sida ska hålla mitt förbund, du och dina framtida ättlingar. 10 Och detta är mitt förbund mellan mig och dig och dina ättlingar som ni ska hålla: Alla av manligt kön hos er ska omskäras. 11 Ni ska skära bort er förhud. Det ska vara förbundstecknet mellan mig och er. 12 Varje pojke hos er ska ni omskära efter åtta dagar. Det gäller alla framtida generationer, även den slav som är född i huset och den som köpts från främmande folk och som inte är av din släkt. 13 Den som är född i ditt hus och den som du köpt ska omskäras. Mitt förbund ska vara på er kropp som ett evigt förbund. 14 Men en oomskuren – en av manligt kön som inte fått förhuden bortskuren – ska avlägsnas från sitt folk. Han har brutit mitt förbund.”

15 Sedan sa Gud: ”Din hustru Saraj ska du inte mer kalla Saraj. Hon ska heta Sara. 16 Jag ska välsigna henne och ge dig en son också med henne. Jag ska välsigna henne så att hon blir upphov till folkslag och länders kungar.” 17 Då föll Abraham ner på sitt ansikte. Han skrattade medan han tänkte: ”Ska det födas barn åt en hundraåring? Och ska nittioåriga Sara föda barn?” 18 Och Abraham sa till Gud: ”Om ändå bara Ismael kunde få leva inför dig!” 19 Men Gud sa: ”Sannerligen, din hustru Sara ska föda en son åt dig. Och du ska ge honom namnet Isak. Jag ska upprätta mitt förbund med honom som ett evigt förbund för hans framtida ättlingar. 20 Angående Ismael har jag hört din bön. Jag har välsignat honom och ska göra honom fruktsam och oändligt talrik. Han ska bli far till tolv furstar, och jag ska göra honom till ett stort folk. 21 Men mitt förbund ska jag upprätta med Isak. Sara ska föda honom åt dig vid denna tid nästa år.”

22 När Gud hade talat klart med Abraham for han upp från honom.

23 Samma dag tog Abraham sin son Ismael och alla slavar födda i hans hus och alla som var köpta, alla av manligt kön bland hans husfolk, och skar bort deras förhud så som Gud hade sagt till honom. 24 Abraham var 99 år när han blev omskuren. 25 Hans son Ismael var 13 år när han blev omskuren. 26 På samma dag omskars Abraham och hans son Ismael. 27 Alla män i hans hus – de som var födda i huset och de som var köpta från främmande folk – blev omskurna tillsammans med honom.

Nästa

Föregående

17:1. När Abram var 99 år. Sannolikt år 2067 f. Kr.

17:5. Citeras i Rom 4:18. Abraham. Betyder ”far till många”.

17:10. omskäras. Omskärelse var ett yttre tecken avsett för alla av mankön. Det visade att man tillhörde Guds utvalda folk. Efter att Jesus Kristus kom har den fysiska omskärelsen spelat ut sin roll, Rom 2:25-29, 1 Kor 7:18-19, Gal 6:15.

17:15. Sara. Betyder ”furstinna”.

© Ragnar Blomfelt