FÖRSTA MOSEBOKEN

KAPITEL 16

Saraj, Hagar och Ismael

1 Abrams hustru Saraj hade inte fött honom några barn. Men hon hade en egyptisk slavinna vid namn Hagar. 2 Saraj sa till Abram: ”Lyssna, Herren har hindrat mig från att få barn. Ligg med min slavinna! Kanske kan jag få en familj genom henne.” Och Abram lyssnade till Saraj. 3 Så Abrams hustru Saraj tog sin egyptiska slavinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abram. Han hade då bott tio år i Kanaan. 4 Abram låg med Hagar, som blev med barn. Och när hon märkte att hon var med barn började hon förakta sin husmor.

5 Då sa Saraj till Abram: ”Det är ditt fel att jag behandlas så här. Jag lät dig omfamna min slavinna, men när hon märkte att hon var med barn såg hon föraktfullt på mig. Herren får döma mellan mig och dig!” 6 Abram sa till Saraj: ”Lyssna, du bestämmer över din slavinna. Gör vad du vill med henne!” När Saraj då bestraffade henne flydde hon iväg.

7 Herrens utsände fann henne vid en vattenkälla i öknen, källan vid vägen till Shur. 8 Han sa: ”Hagar, Sarajs slavinna, varifrån kommer du och vart är du på väg?” Hon svarade: ”Jag flyr från min husmor Saraj.” 9 Då sa Herrens utsände: ”Gå tillbaka till din husmor och underordna dig henne.” 10 Och Herrens utsände fortsatte: ”Jag ska göra dina ättlingar oändligt talrika.” 11 Sedan sa Herrens utsände till Hagar: ”Se, du är med barn och ska föda en son. Du ska kalla honom Ismael, för Herren har hört din bittra klagan. 12 Han ska bli som en vildåsna. Han ska vara fientlig mot alla, och alla fientliga mot honom. Han ska bo i närheten  av alla sina bröder.”

13 Hon namngav Herren som hade talat till henne: ”Du är Seendets Gud”, för hon sa: ”Jag har fått se en skymt av honom som ser mig?” 14 Därför kallas brunnen Beer-Lahaj-Roi. Den ligger mellan Kadesh och Bered.

15 Hagar födde en son åt Abram. Och Abram gav sonen som Hagar fött namnet Ismael. 16 Abram var 86 år när Hagar födde Ismael åt honom.

Nästa

Föregående

16:1. Hagar. Hon omnämns även i Nya Testamentet, Gal 4:24-25.

16:2. Abram lyssnade till Saraj. Jfr 1 Mos 3:17.

16:7. Herrens utsände. Det hebreiska ordet bakom ”utsände” (malak) har även betydelsen ”ängel” eller ”sändebud”. När det i vissa texter är sannolikt att det är fråga om en teofani, eller om Kristus som tillfälligt uppenbarar sig i kroppslig form, ges översättningen ”utsände”. (Jfr Luk 24:27, 1 Kor 10:4, 9, Judas v. 5.)

16:11. Ismael. Betyder ”Gud hör”.

16:14. Beer-Lahaj-Roi. Betyder ”Den Levandes brunn, han som ser mig”.

© Ragnar Blomfelt