FÖRSTA MOSEBOKEN

KAPITEL 15

Guds förbund med Abram

1 Därefter kom Herrens ord till Abram i en syn: ”Var inte rädd, Abram! Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor.” 2 Men Abram sa: ”Herre Jahve, vad ska du ge mig? Jag är ju fortsatt barnlös, och arvinge till mitt hus är Elieser från Damaskus.” 3 Och Abram fortsatte: ”Du har inte gett mig något barn, så en av mitt husfolk kommer att ärva mig!” 4 Men Herrens ord kom till honom: ”Han ska inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp ska ärva dig.” 5 Herren förde därefter ut honom och sa: ”Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem.” Sedan sa han: ”Så ska dina ättlingar bli.” 6 Abram trodde Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet.

7 Han sa till Abram: ”Jag är Jahve, som har fört dig ut från det kaldeiska Ur för att ge dig detta land i arv.” 8 Han svarade: ”Herre Jahve, hur ska jag veta att jag ska få det i arv?” 9 Herren svarade: ”Hämta åt mig en treårig kviga, en treårig get, en treårig bagge, en turturduva och en ung duva.” 10 Abram hämtade allt åt honom, styckade dem itu och lade delarna mot varandra. Men fåglarna styckade han inte. 11 Rovfåglar slog ner mot kropparna, men Abram drev bort dem.

12 Vid solnedgången föll en tung sömn över Abram, och skräck och ett stort mörker kom över honom. 13 Och Herren sa till Abram: ”Du ska veta att dina ättlingar ska bli främlingar i ett land som inte är deras. De ska bli slavar och förtryckas i fyrahundra år. 14 Men jag ska döma folket som de slavar för. Sedan ska de dra ut med stora rikedomar. 15 Du däremot ska gå till dina fäder i frid och bli begravd vid hög ålder. 16 I den fjärde generationen ska dina ättlingar återvända hit, för amoreernas synder har ännu inte nått gränsen.”

17 Vid solnedgången efter mörkrets inbrott syntes en rykande ugn och en brinnande fackla passera mellan köttstyckena. 18 Den dagen slöt Herren ett förbund med Abram och sa: ”Jag ger detta land åt dina ättlingar, från Egyptens flod till den stora floden, floden Eufrat: 19 keniternas, kenisiternas, kadmoneernas, 20 hettiternas, perisseernas, refaiternas, 21 amoreernas, kanaaneernas, girgasheernas och jebusiternas land.”

Nästa

Föregående

15:5. Citeras i Rom 4:18.

15:6. Versen citeras fyra gånger i Nya Testamentet, Rom 4:3, 22, Gal 3:6, Jak 2:23.

15:13-14. Citeras i Apg 7:6-7.

15:16. amoreernas. Avser här alla Kanaans invånare (v. 19-21).

© Ragnar Blomfelt