FÖRSTA KORINTHIERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 5

Domen mot en otuktig man

1 Rakt på sak: det sägs att det förekommer otukt bland er, en otukt det inte går att finna ens bland hednafolken. En man lever med sin fars hustru. 2 Och ni är högfärdiga! Ni borde ha blivit bedrövade och drivit bort ifrån er den som gjort detta. 3 Även om jag är frånvarande till kroppen är jag närvarande i Anden. Jag har redan fällt domen över den skyldige, som om jag var närvarande. 4 När ni samlas i vår Herre Jesu Kristi namn, och min ande är där med vår Herre Jesu makt, 5 då ska ni överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, så att anden kan bli frälst på Herrens dag. 6 Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg får hela degen att jäsa? 7 Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, eftersom ni är osyrade. För vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. 8 Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte heller med illviljans och ondskans surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd.

9 Jag skrev till er i mitt brev att ni inte skulle umgås med otuktiga människor. 10 Jag menade verkligen inte de otuktiga här i världen, eller de giriga eller bedragarna eller avgudadyrkarna. För då hade ni behövt lämna världen. 11 Men nu skriver jag till er att inte umgås med någon så kallad broder om han är otuktig, girig, avgudadyrkare, hånare, drinkare eller bedragare. Ni får inte ens äta tillsammans med en sådan. 12 För varför skulle jag döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni ska döma? 13 Gud ska döma dem som står utanför. Ni ska driva bort ifrån er den som är ond.

Föregående     Nästa

5:1En man lever med sin fars hustru. Avser ett sexuellt förhållande med sin styvmor. Detta var förbjudet enligt 3 Mos 18:8.

5:2drivit bort ifrån er, dvs uteslutit mannen från församlingsgemenskap (Matt 18:15-17).

5:5överlämna den mannen åt Satan, vilket möjligen skedde genom att församlingen tillät Satan att på olika sätt ansätta mannen. Jfr Job 2:6, 1 Tim 1:20. Samtidigt innebar detta att de inte skulle umgås med mannen (v. 2, 11, 13). till köttets fördärv, avser möjligen sjukdom och lidande (Joh 5:14,  Apg 5:1-11, 13:11, 1 Kor 11:30, Upp 2:22-23), eller att otuktsbegären i mannens fallna natur skulle ”dödas” (Rom 6:2, 6-8, 12, Gal 5:24). så att anden kan bli frälst, syftet med straffet var att mannen skulle komma till besinning och omvända sig. på Herrens dag, då Kristus kommer tillbaka (1:7-8).

5:5. ”köttets.” Alternativ översättning: hans fallna naturs. Eller: kroppens.

5:6-8. Lika allvarligt som mannens otukt, var församlingens likgiltighet och tolerans inför den uppenbara synd som utspelade sig inför deras ögon (jfr Upp 2:20-23). lite surdeg får hela degen att jäsa (v. 6), om synd tolereras i församlingens mitt utan att åtgärder vidtas riskerar hela församlingen att mer eller mindre påverkas destruktivt.

5:9i mitt brev, avser ett tidigare brev från Paulus till församlingen som vi inte har tillgång till.

5:9-11. Det är farligt och förbjudet att förtroligt umgås med någon som kallar sig kristen men som lever i medveten och uppenbar synd utan ånger. Att däremot ha naturliga relationer med icke-troende är något högst normalt i denna värld (med t.ex. anhöriga, grannar, skol- och arbetskamrater).

5:12Är det inte dem som står innanför ni ska döma? Församlingen är kallad och skyldig att hålla sig ren och obesmittad från synd (v. 2, 11, 13, Matt 18:15-18, Rom 16:17, 2 Thess 3:6, 14, 2 Joh 10-11, Upp 2:2). Ju tidigare en cancer upptäcks och åtgärder vidtas desto större är chansen att spridning förhindras och att hälsa åter kan uppnås.

5:13. 5 Mos 17:7, 19:19, 22:21, 24, 24:7.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt