SAKARJA

KAPITEL 14

Herrens dag kommer

1 Lyssna, det kommer en dag för Herren! Då ska krigsbytet delas bland er. 2 Jag ska samla alla folk till krig mot Jerusalem. Staden ska erövras, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska gå i fångenskap. Men återstoden av folket ska inte avlägsnas från staden. 3 Sedan ska Herren föra krig mot dessa folk, så som han krigar på drabbningens dag. 4 Den dagen ska hans fötter stå på Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut. Olivberget ska klyvas itu, från öster till väster, till en väldig dal. Ena halvan av berget ska vika mot norr, andra halvan mot söder. 5 Ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, för dalen mellan bergen ska nå till Asal. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen i de dagar då Ussia var kung i Juda. Då ska Jahve min Gud komma, och alla heliga med honom.

6 Den dagen ska sakna ljus, himlaljusen ska förmörkas. 7 Det blir en unik dag, känd av Herren, varken dag eller natt. Men vid aftontid kommer ljus.

8 Den dagen ska levande vatten strömma från Jerusalem, hälften mot Döda havet, hälften mot Medelhavet. Likadant sommar och vinter. 9 Då ska Jahve vara kung över hela jorden. Den dagen ska Jahve vara en, och hans namn ett.

10 Hela landet ska förvandlas till en slätt, från Geba till Rimmon, söder om Jerusalem. Och staden ska vara upphöjd och förbli på sin plats. Den ska sträcka sig från Benjaminporten till den förra portens plats, till Hörnporten, och från Hananeltornet till de kungliga vinpressarna. 11 Där ska folk bo utan förbannelse över sig. Jerusalem ska bo i trygghet.

12 Detta är den plåga med vilken Herren ska slå alla folk som går i krig mot Jerusalem: Deras kött ska ruttna medan de står upprätt, deras ögon ska ruttna i sina hålor och tungan ska ruttna i deras mun.

13 Den dagen ska Herren göra dem panikslagna. Och de ska begå våldshandlingar mot varandra. 14 Även Juda ska kriga i Jerusalem. Då ska rikedomar från alla omgivande folk insamlas, mängder av guld, silver och kläder. 15 En likadan plåga ska drabba hästar, mulor, kameler, åsnor och lägrens alla andra djur.

16 Då ska alla kvarvarande av alla de folk som angrep Jerusalem dra dit upp, år efter år, för att tillbe Kungen, härskarornas Herre, och fira lövhyddohögtiden. 17 Om någon av jordens släkter vägrar dra upp till Jerusalem för att tillbe Kungen, härskarornas Herre, blir det inget regn över dem. 18 Inte heller över Egyptens folk, om de vägrar dra upp och komma dit. Detta blir den plåga som Herren använder för att slå mot de folk som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden. 19 Det blir straffet som drabbar Egypten och alla länder som vägrar dra upp för att fira lövhyddohögtiden.

20 Den dagen ska det stå på hästarnas bjällror: ”Avskild åt Herren”. Och grytorna i Herrens hus ska vara som offerskålarna framför altaret. 21 Varje gryta i Jerusalem och Juda ska vara avskild åt härskarornas Herre. Och alla som offrar ska komma och ta en sådan och koka i den. Den dagen ska det inte mer finnas någon kanaané i huset till härskarornas Herre.

Malaki

Föregående

14:4. Jfr Apg 1:11-12.

© Ragnar Blomfelt