MALAKI

2 3 4

KAPITEL 1

1 Ödesord. Herrens ord till Israel genom Malaki.

Herrens kärlek och hat

2 ”Jag har älskat er,” säger Herren. Men ni frågar: ”Hur har du älskat oss?” Herren svarar: ”Var inte Esau bror till Jakob? Men jag älskade Jakob, 3 och jag hatade Esau. Jag gjorde hans berg till ödemark, gav hans område åt öknens schakaler.” 

4 Edom säger: ”Vi är krossade, men ska återuppbygga ruinerna.” Men så säger härskarornas Herre: ”De bygger upp, jag ska riva ner. De ska kallas ’ondskans land’ och ’folket som Herren är vred på för evigt’. 5 Ni ska bevittna och säga: ’Jahve är stor, även utanför Israels gränser’.”

Dom över prästerna

6 En son hedrar sin far, en slav sin herre. Men om jag är en far, var är min heder? Om jag är en herre, var är fruktan för mig? Detta säger härskarornas Herre till er präster som föraktar mitt namn. Och ni frågar: ”Hur har vi föraktat ditt namn?” 7 Ni offrar oren mat på mitt altare. Men ni frågar: ”Hur har vi orenat dig?” Genom att påstå att Herrens bord är föraktligt. 8 Ni frambär blinda offerdjur, är inte det ondska? Ni frambär lama och sjuka djur, är inte det ondska? Kom med sådant till din ståthållare! Tror du han skulle godta och välkomna dig? säger härskarornas Herre. 9 ”Men blidka nu Gud så att han visar oss välvilja!” Men skulle han då vänligt välkomna er, med sådant från era händer? säger härskarornas Herre. 10 Om ändå någon ville stänga tempeldörrarna, så att ni inte förgäves tänder min altareld! Jag tycker inte om er, säger härskarornas Herre. Jag godtar inte era händers offergåvor.

11 Från solens uppgång till dess nedgång ska mitt namn vara stort bland folken. På varje plats ska frambäras rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn. För mitt namn ska vara stort bland folken, säger Jahve, som är över härskarorna. 12 Men ni vanhelgar namnet när ni påstår att Herrens bord är orent och att maten där är föraktlig. 13 Ni säger: ”Det är inte mödan värt!” och fnyser åt det, säger härskarornas Herre. Ni kommer med stulna, halta och sjuka djur och frambär det som offer. Skulle jag godta det från er? säger Herren. 14 Förbannad är den bedragare som har i sin hjord ett handjur som han lovar att ge, men sedan offrar ett skadat djur åt Herren. För jag är en stor Kung, säger Jahve, som är över härskarorna, och mitt namn är fruktat bland folken.

Nästa

1:1. Malaki bok skrevs någon gång mellan 460-430 f. Kr. Malaki var samtida med Esra och Nehemja.

1:2-3. Citeras i Rom 9:13.

1:4. Edom. Israels broderfolk som härstammade från Esau (1 Mos 25:19-26). Edom straffades av Gud för sin ondska och sin ständiga fientlighet mot Israel, Jes 34:5-6, Jer 49:7-22, Hes 35, Joel 3:19, Amos 1:11, Obadja.

© Ragnar Blomfelt