PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 57

1 Av David, när han hade flytt in i grottan undan Saul. 

För körledaren. Till ”Förstör inte”. Ett poem.

2 Visa mig nåd, Gud, visa mig nåd,

för hos dig har min själ sin tillflykt.

I dina vingars skugga söker jag skydd

tills dödsfaran är över.

3 Jag ropar till Gud den Högste,

till Gud som fullbordar sin plan för mig.

4 Från himlen sänder han mig räddning,

och vanärar den som trampar på mig. <>

Gud sänder sin kärlek och sanning.

5 Jag omges av lejon.

Jag ligger bland människoslukare

vars tänder är spjut och pilar,

vars tungor är skarpa svärd.

6 Gud, visa dig upphöjd över himlen,

visa din härlighet över hela jorden!

7 De la ut ett nät för min fot.

Jag var betryckt.

De grävde en fallgrop för mig,

men de föll själva ner i den. <>

8 Mitt hjärta är tryggt, o Gud,

mitt hjärta är tryggt.

Jag vill sjunga och spela!

9 Min själ, vakna!

Vakna, harpa och lyra,

jag vill väcka gryningen!

10 Herre, jag vill prisa dig bland folken,

lovsjunga dig bland folkslagen.

11 För din kärlek når till himlen,

din sanning når till skyarna.

12 Gud, visa dig upphöjd över himlen,

visa din härlighet över hela jorden!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

57:1. 1 Sam 22:1, 24:1-3. ”Förstör inte (även i Ps 58, 59, 75), möjligen en musikalisk term.

57:2. I dina vingars skugga, ett bildspråk som ofta förekommer i Bibeln, se 5 Mos 32:11, Rut 2:12, Ps 17:8, 36:8, 61:5, 63:8, 91:4, Matt 23:37.

57:3. Gud som fullbordar sin plan för mig, jfr Ps 32:8 och 138:8 med kommentarer. David visste att vad som än mötte honom på livsvägen – även dödsfara (v. 2), ”lejon” (v. 5) och fallgropar (v. 7) – så ingick det i Guds plan för honom.

57:4. Versen fullbordas i Jesus Kristus som sändes från himlen som Frälsare och som var Guds kärlek och sanning förkroppsligad.

57:5. Jag omges av lejon, i Psalmernas bok beskrivs ofta de onda som lejon, dvs listiga, starka, skrämmande och farliga, se Ps 7:3, 10:9, 17:12, 22:14, 91:13. I Nya Testamentet beskrivs djävulen som ”ett rytande lejon” (1 Petr 5:8).

57:8-12. Dessa verser återfinns nästan identiskt även i 108:1-6.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt