PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 20

1 En psalm av David. För körledaren.

2 Må Herren svara dig på nödens dag,

må namnet Jakobs Gud trygga dig.

3 Må han sända dig hjälp från helgedomen

och styrka dig från Sion.

4 Må han minnas alla dina offer

och ta emot ditt brännoffer. <>

5 Må han ge vad ditt hjärta önskar

och låta dina planer lyckas väl.

6 Vi ska jubla över din seger

och lyfta fanan i vår Guds namn!

Må Jahve uppfylla alla dina önskningar.

7 Jag vet nu att Herren ger seger åt sin smorde.

Han svarar honom från sin heliga himmel

med kraftfull seger av sin starka hand.

8 Andra förlitar sig på vagnar och hästar,

men vi förlitar oss på Jahve, vår Guds namn.

9 De segnar ner och faller,

men vi reser oss och står stadigt.

10 Herre, ge seger åt kungen!

Svara oss den dag vi ropar.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Många psalmer är svåra eller omöjliga att sätta in i ett konkret och tydligt sammanhang. Denna psalm tillhör inte den kategorin. Folket ber för sin kung inför förestående krigsdrabbning (v. 2-6), och sannolikt är det kungen (dvs David) som svarar i v. 7-9, och folket som därefter avslutar sin bön i v. 10. Profetiskt handlar psalmen om Kristus som besegrar Satan och befriar sitt folk från mörkrets härar (Hebr 2:14-15, Kol 1:13).

20:4. offerbrännoffer, Jesus Kristus fullkomnar och fullbordar alla offer i GT (se Joh 1:29 med kommentar). Davids tro i samband med offrandet sätter honom därmed i andlig förbindelse med Kristus. Om offer, se även kommentarer till 40:7 och 50:8-14.

20:7. Jag vet nu att Herren ger seger åt sin smorde, i full trosvisshet, innan han ger sig ut i drabbning, vet David att han i Guds namn kommer att segra. Orden möter sin fullbordan i Kristus (grek. christos = den smorde) som segrar över mörkrets alla härar. Jfr Upp 19:11-16.

20:8. Andra förlitar sig på vagnar och hästar, den historiska bakgrunden är möjligen 1 Krön 18:3-4, 19:18.

Nästa psalm, Ps 21, är förmodligen skriven efter segern på slagfältet.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt