PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 21

1 En psalm av David. För körledaren.

2 Herre, kungen gläds över din styrka,

han jublar högt över din seger.

3 Du gav vad hans hjärta ville ha,

du nekade ej hans läppars önskan. <>

4 Du mötte honom med goda välsignelser,

du satte en krona av rent guld på hans huvud.

5 Han bad dig om liv,

du gav honom dagar som varar i all evighet.

6 Hans ära är stor genom din seger,

du klär honom i glans och majestät.

7 Du gör honom till evig välsignelse,

du gör honom överlycklig i din närvaro.

8 För kungen förtröstar på Herren.

Genom den Högstes trogna kärlek

står han trygg och säker.

9 Din hand drabbar alla dina fiender,

din starka hand drabbar dem som hatar dig.

10 Du sätter dem som i en brinnande ugn

när du visar dig.

Herren förtär dem i sin vrede,

eld slukar dem.

11 Du utplånar deras livsfrukt från jorden,

deras efterkommande från mänskligheten.

12 Fastän de vill dig illa och smider planer

så lyckas de inte.

13 För du får dem på flykt,

du riktar din båge mot deras ansikten.

14 Herre, var upphöjd i din styrka!

Vi vill sjunga och spela om din makt.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

21:2-8. Verserna är en tacksägelse över att Gud var med kungen i kriget och gav seger. Psalmen kan ses som ett svar på bönerna i Ps 20. Här i denna psalm liksom i många andra psalmer vävs in i vartannat historiska skeenden och messianska profetior.

21:9-13. Verserna, som uttrycker tro på framtida segrar mot alla fiender, avser kungen och samtidigt Gud. För Gud verkar och strider på sitt utvalda folks sida.

© Ragnar Blomfelt