PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 2

1 Varför är länderna i uppror?

Varför anstiftar folken meningslösa planer?

2 Jordens kungar träder fram

och härskarna förenar sig

mot Herren och hans Smorde:

3 ”Vi sliter av deras bojor,

befriar oss från deras rep!”

4 Han som tronar i himlen skrattar,

Herren hånar dem.

5 Sedan talar han till dem i vrede,

i raseri slår han dem med skräck:

6 ”Jag har insatt min Kung på Sion,

mitt heliga berg.”

7 Jag vill kungöra Herrens beslut.

Han sa till mig: ”Du är min Son,

jag har i dag fött dig.

8 Begär av mig och jag ger dig länderna i arv

och allt på jorden blir ditt.

9 Du ska krossa dem med järnstav,

sönderslå dem som lerkärl.”

10 Kungar, var därför visa,

jordens domare, låt varna er!

11 Tjäna Herren med fruktan,

gläds medan ni skälver.

12 Kyss Sonen! Annars blir han vred

och undergång möter er,

för hans vrede kan snabbt flamma upp.

Saliga är alla som söker skydd hos honom.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Enligt aposteln Petrus är psalmen författad av David (Apg 4:25-26).

2:1-3. Verserna beskriver en värld som lever i medveten aggressiv trots mot ”Herren” (Fadern) och ”hans Smorde” (Sonen).

2:2. kungarhärskarna, avser alla i maktposition. hans Smorde, Guds utvalde kung (1 Sam 10:1, 16:13, 1 Kung 1:39), och i förlängningen Guds Son (v. 12). Se även kommentar till Matt 1:16. Aposteln Petrus citerar Ps 2:1-2 i Apg 4:25-27 och låter det syfta på Jesus Kristus. Ordets (Smorde) grekiska motsvarighet är christos. Enligt Jesus Kristus själv står det om honom överallt i Skrifterna, Luk 24:27.

2:4. skrattar hånar, den Allsmäktige, som styr historiens alla skeenden, betraktar människors illasinnade planer med välförtjänt förakt.

2:5-6. Gud har insatt sin Smorde/Messias/Kristus som Kung. De folk som inte kan acceptera det möts av Guds vrede.

2:6. min Kung, syftar i förlängningen på Jesus Kristus, jfr Matt 21:5, Joh 1:49, Upp 17:14. Sion, ursprungligen Jerusalems sydöstra berg och sedan Jahves tempel. Senare kunde Sion också avse hela Jerusalem.

2:7. Du är min Son, jfr 2 Mos 4:22-23, Hos 11:1, 2 Sam 7:14. Avser här kungen (v. 6), men orden möter sin slutliga uppfyllelse i Jesus Kristus, se t.ex. Hebr 1:5 där meningen citeras. jag har i dag fött dig, enligt aposteln Petrus syftar orden på Jesu uppståndelse, se Apg 13:33-34. Nya Testamentet talar också om Jesus som den ”förstfödde”, se Kol 1:15 och Hebr 1:5-6 med kommentarer.

2:8. allt på jorden blir ditt, Jesus Kristus har fått all makt, Matt 28:18.

2:9. krossa dem med järnstav, versen uppfylls i Jesus Kristus, ryttaren på den vita hästen, Upp 19:15. Se även Upp 2:27-28.

2:10. Versen uppmanar alla i maktposition att underordna sig den Högste, annars riskerar de undergång. Nebukadnessar i Dan 4:31-34 utgör ett exempel på v. 10-11.

2:11. med fruktan, se kommentar till Ps 36:2-5. gläds medan ni skälver, livet med Gud rymmer en paradox där glädjen och fruktan vandrar harmoniskt tillsammans. Jfr Fil 2:12, 4:4.

2:12. Kyss Sonen! Annars blir han vred, dessa ord och versen i sin helhet har sin motsvarighet i Joh 3:36. Jfr även 1 Kor 16:22. ”Kyss” betyder här att ödmjukt underordna sig och lyda. Den som inte har Sonen kär befinner sig under Guds vrede.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt