PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 3

1 En psalm av David, när han flydde för sin son Absalom.

2 Herre, mina fiender är talrika,

många angriper mig.

3 Många säger om mig:

”Gud räddar inte honom.” <>

4 Men du, Herre, är en sköld omkring mig,

du är min härlighet, du upprättar mig.

5 Jag ropade högt till Herren

och han svarade mig från sitt heliga berg. <>

6 Jag lade mig ner och sov,

jag vaknade igen, för Herren bistår mig.

7 Jag räds ej tiotusen som angriper mig

från alla håll.

8 Res dig, Herre! Rädda mig, min Gud!

Du slår alla mina fiender på hakan,

du krossar de ondas tänder.

9 Från Herren kommer räddningen.

Din välsignelse är över ditt folk. <>

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

3:1. Se 2 Sam 15:1-17:29. av David, hebreiskan kan också översättas ”till David” eller ”om David”. Men det är mest sannolikt att det är författarskap som avses. Jesus Kristus utgick ifrån att David skrev psalmer, Matt 22:43, likaså de första kristna, Apg 2:25, 4:25. David omnämns 73 gånger i psalmrubriker.

3:2. mina fiender är talrika, Guds folk kommer alltid att vara omgivna av illasinnade fiender, jfr Joh 17:14 med kommentar. Se även kommentar till Ps 18:33-46. många angriper mig, versen möter en uppfyllelse även i Jesus Kristus, som blev ansatt av både människor och demoner under sin tid på jorden (jfr Ps 22:7-19, Matt 27:38-44).

3:3. räddar, grundtextens ord (yeshuah) som ofta förekommer i Psalmernas bok, har nyanserna rädda, hjälpa, frälsa, befria, segra. Sammanhanget avgör vilket ord som är lämpligt. Versen möter en profetisk uppfyllelse i Matt 27:43.

3:3. <> Symbolen ersätter det hebreiska ordet selah som har en okänd innebörd. Ordet förekommer 71 gånger i Psalmernas bok. Möjligen uttryckte det en paus och var tänkt att vara en markering, som inte skulle utläsas. (Vid högläsning kan man välja om man vill utläsa ordet eller inte när symbolen förekommer.)

3:5. heliga berg, se kommentar till Ps 2:6 (Sion).

3:7. Jag räds ej tiotusen som angriper mig, jfr Ps 118:6, Matt 10:28-31.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt