PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 137

1 Vid Babylons floder satt vi och grät

när vi tänkte på Sion.

2 Där hade vi hängt upp våra lyror i pilträden.

3 Där ville våra väktare att vi skulle sjunga,

våra plågoandar krävde munterhet:

”Sjung för oss en av Sions sånger!”

4 Hur kan vi sjunga Herrens sång

i främmande land?

5 Om jag glömmer dig, Jerusalem,

låt min högra hand glömma vad den kan!

6 Om jag inte minns dig,

om inte Jerusalem är förmer

än min högsta glädje,

låt min tunga fastna vid gommen!

7 Herre, minns vad Edoms söner sa

på Jerusalems dag: ”Riv ner helt till grunden!”

8 Dotter Babylon, du som ska gå under,

salig är han som får hämnas

det du gjorde mot oss!

9 Salig är han som tar dina små barn

och krossar dem mot klippan!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

137:1. Babylons floder, bl.a. Eufrat och Tigris. vi, Judas folk som bortfördes i fångenskap till Babel år 586 f.Kr. Babylons omgivningar var vackra och behagliga, men bland Guds utvalda folk fanns dem som grät och längtade tillbaka till Jerusalem.

137:4. främmande land, Guds folk på jorden befinner sig alltid och överallt på främmande mark, jfr Hebr 11:13-14 med kommentar.

137:5. glömma vad den kan, skickligheten i att hantera instrument.

137:5-6. Om jag glömmer dig, Jerusalem (v. 5) … Om jag inte minns dig (v. 6), Jerusalem var platsen där Guds härlighet var uppenbarad i templet. I Nya Testamentet talas om ”det som finns där ovan”, det himmelska Jerusalem, vilket ingen troende glömmer, se Kol 3:1-4 med kommentarer.

137:7. Edoms söner, allierade med Babylonien vid Jerusalems förstörelse, se Hes 25:12, 36:5, Obadja 11-14.

137:8. Dotter Babylon, landet personifieras. salig är han som får hämnas, jfr Jer 50-51.

137:9. Se kommentar till Ps 139:19-22. dina små barn och krossar dem, jfr 2 Kung 8:12, Hos 10:14, Nah 3:10. Verserna 8-9 i denna psalm uttrycker en önskan om att Gud ska göra det som han lovat göra mot Babylon, Jes 13:16, Jer 50-51. Babylon, som också är en symbol för ondskan i världen, ska Gud en dag förinta till grunden, Upp 18.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt