PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 136

1 Tacka Herren, för han är god.

Hans kärlek är evig.

2 Tacka gudarnas Gud,

för hans kärlek är evig.

3 Tacka herrarnas Herre,

för hans kärlek är evig.

4 Han ensam gör stora mirakler,

för hans kärlek är evig.

5 Han skapade rymden med visdom,

för hans kärlek är evig.

6 Han bredde ut jorden över vattnen,

för hans kärlek är evig.

7 Han skapade de stora ljusen,

för hans kärlek är evig,

8 solen till att råda om dagen,

för hans kärlek är evig,

9 månen och stjärnorna till att råda om natten,

för hans kärlek är evig.

10 Han dödade Egyptens förstfödda,

för hans kärlek är evig,

11 förde Israel ut därifrån,

för hans kärlek är evig,

12 med mäktig hand och stark arm,

för hans kärlek är evig.

13 Han klöv Röda havet,

för hans kärlek är evig,

14 och ledde Israel genom det,

för hans kärlek är evig,

15 men vräkte Farao och hans här i Röda havet,

för hans kärlek är evig.

16 Han ledde sitt folk i öknen,

för hans kärlek är evig.

17 Han slog ner stora kungar,

för hans kärlek är evig,

18 dödade mäktiga kungar,

för hans kärlek är evig,

19 Sichon, amoreernas kung,

för hans kärlek är evig,

20 och Og, Bashans kung,

för hans kärlek är evig.

21 Han gav deras land till egendom,

för hans kärlek är evig,

22 till egendom åt sin tjänare Israel,

för hans kärlek är evig.

23 Han tänkte på oss i vår förnedring,

för hans kärlek är evig,

24 och ryckte oss från våra fiender,

för hans kärlek är evig.

25 Han ger mat åt allt som lever,

för hans kärlek är evig.

26 Tacka himlens Gud,

för hans kärlek är evig!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

136:1-26. kärlek, grundtextens ord (chäsäd) som förekommer ca 250 gånger i GT (och i denna psalm 26 gånger) har nyanserna trogen kärlek, godhet, nåd. Det betyder att allt vad Gud gjort och gör i skapelsen och i historien och med Guds utvalda förbundsfolk har Guds kärlek (chäsäd) som yttersta grund och orsak.

136:2. gudarnas, se kommentar till Ps 86:8.

136:7. de stora ljusen, 1 Mos 1:14-16.

136:10-16. 2 Mos 11-15, 5 Mos 8:15.

136:19-20. SichonOg, kungar som vägrade låta Israel passera sina länder (4 Mos 21:21-35, 5 Mos 3:1-6).

136:21-22. Jfr Ps 78:55, 111:6, 135:12, 1 Mos 12:1-7, 2 Mos 6:8, Jos 11:23.

136:25. Han ger mat åt allt som lever, det är inte naturen eller människans händer som förser oss med föda, utan Gud, alltings Skapare. Jfr Ps 104:10-30, 145:15-16, 147:9, Matt 6:11, 25-33, 1 Kor 15:37-38.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt