PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 135

1 Halleluja!

Prisa Jahves namn!

Prisa det, ni Jahves tjänare

2 som står i Jahves tempel,

på förgårdarna till vår Guds hus.

3 Prisa Jahve, för han är god,

lovsjung hans namn, för det är ljuvligt!

4 För Jahve har utvalt Jakob åt sig,

Israel som sin särskilda egendom.

5 Jag vet att Jahve är stor,

vår Herre är större än alla gudar.

6 Jahve gör allt vad han vill,

i himlen och på jorden,

i haven och i alla djup.

7 Han låter molnen stiga över hela jorden,

han skapar blixtar bland regnet,

han hämtar vinden från sina förråd.

8 Han dödade Egyptens förstfödda,

både människor och djur.

9 Han sände tecken och under

inne i Egypten,

mot Farao och alla hans tjänare.

10 Han slog ner många folk,

dödade mäktiga kungar:

11 Sichon, amoreernas kung,

Og, Bashans kung,

och alla Kanaans kungadömen.

12 Han gav deras land till egendom,

till egendom åt sitt folk Israel.

13 Jahve, ditt namn är evigt.

Jahve, alla släkten ska minnas dig.

14 För Jahve ska försvara sitt folk,

han ska trösta sina tjänare.

15 Ländernas avgudar är silver och guld

– människoverk,

16 med stumma munnar, blinda ögon,

17 döva öron, munnar utan anda.

18 Dess tillverkare blir dem lika,

så även alla som förtröstar på dem.

19 Israels folk, prisa Herren!

Arons släkt, prisa Herren!

20 Levis släkt, prisa Herren!

Ni som fruktar Herren, prisa Herren!

21 Prisad är Herren från Sion,

han som bor i Jerusalem!

Halleluja!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

135:1. Jahves namn, se kommentar till 2 Mos 3:15.

135:2. på förgårdarna, där även andra än prästerna fick vara, jfr v. 19-20.

135:3. det, kan syfta både på ”hans namn”, och på lovsången.

135:4. sin särskilda egendom, jfr 2 Mos 19:5, 5 Mos 7:7, 14:2, 26:18. I Nya Testamentet är det alla troende på Jesus Kristus som utgör Guds ”egendomsfolk”, se 1 Petr 2:9-10 med kommentar.

135:5-7. Gud är skapelsens Gud. Allt i universum och alla naturfenomen och händelser i naturens värld bestäms och styrs av Guds hand. gudar (v. 5), avser inbillade ”gudar” som folk dyrkar och som demoner verkar bakom (1 Kor 8:4-6, 10:19-20). allt vad han vill (v. 6), jfr 115:3.

135:8-11. (2 Mos 1-11.) Gud är historiens Gud, jfr 33:10-11 med kommentar.

135:11. SichonOg, kungar som vägrade låta Israel passera sina länder (4 Mos 21:21-35, 5 Mos 3:1-6). alla Kanaans kungadömen, se t.ex. Jos 12.

135:12. Jfr Ps 78:55, 111:6, 136:21, 1 Mos 12:1-7, 2 Mos 6:8, Jos 11:23.

135:15-18. En liknande text återfinns i Ps 115:4-8. Om avguderiets tomhet och dårskap, se Jes 44:9-20.

135:19-20. Israels folk Arons släkt Ni som fruktar Herren, ”Israels folk” avser här det vanliga folket, ”Arons släkt” avser prästerna bland folket, och de som ”fruktar Herren” avser möjligen här hedniska proselyter (jfr 1 Kung 8:41-43, Jes 56:6-7, Apg 13:16, 26).

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt