PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 127

1 En pilgrimssång av Salomo.

Om inte Herren bygger huset

bygger arbetarna förgäves.

Om inte Herren bevakar staden

vaktar väktaren förgäves.

2 Förgäves stiger ni upp tidigt

och kommer hem sent för att äta mödans bröd.

För Gud ger åt sina älskade medan de sover.

3 Söner är en gåva från Herren,

moderlivets frukt är en lön.

4 Som pilar i krigarens hand

är söner man får i sin ungdom.

5 Salig är den man som fyllt sitt koger med dem.

De ska inte förödmjukas när de för sin talan

mot sina fiender i porten.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

127:1-3. Verserna skildrar Guds osynligt verkande hand under och bakom livets alla skeenden.

127:1. Salomo, om Salomos visdom och författarskap se 1 Kung 4:29-34. huset, kan avse templet, men också troende familjers hus (v. 3-5).

127:2. Betydelsen kan vara likt det som Jesus Kristus undervisar om i Matt 6:25-34. Det dagliga brödet kommer ytterst från Guds hand. Gud låter fröet gro och växa och bära frukt allt medan människan sover.

127:3-4. söner, var på Bibelns tid rent allmänt mer eftertraktat än döttrar, bl.a. för att de kunde värna och försvara familjens intressen. Se även 103:13, 119:9 med kommentarer. moderlivets frukt (v. 3) avser både söner och döttrar.

127:5. porten, en stads portar var vid den tiden centra för mycket av den sociala, ekonomiska och legala verksamheten. Där flödade stadens liv.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt