PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 128

1 En pilgrimssång.

Saliga är alla som fruktar Herren

och vandrar hans vägar.

2 Du ska få äta av dina händers möda.

Du är salig, och det ska gå dig väl.

3 Din hustru är som en fruktsam vinstock

inne i ditt hus.

Dina söner som olivträdsplantor

runt ditt bord.

4 Så blir den man välsignad

som fruktar Herren!

5 Herren välsigne dig från Sion!

Må du få se Jerusalem blomstra

i alla dina dagar.

6 Och du ska få se söner till dina söner.

Fred och välgång över Israel!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

128:1, 4. fruktar Herren, se kommentar till 36:2-5.

128:2. Arbete är möda som en följd av synden (1 Mos 3:17). Samtidigt är den som fruktar Gud salig i sitt arbete, dvs innesluten i Guds välsignelse.

128:3, 6. söner, se kommentarer till 103:13, 119:9, 127:3-4. olivträdsplantor, olivträd ansågs mycket värdefulla och är kända för att vara starka, fruktbärande och långlivade.

128:6. över Israel, avser Guds utvalda folk. Jfr aposteln Paulus definitioner av jude och Israel i bl.a. Rom 2:28-29, 9:6-9, Gal 6:16 med kommentarer.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt