PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 129

1 En pilgrimssång.

Från det jag var ung har de ofta angripit mig

– Israel ska säga så –

2 från det jag var ung har de ofta angripit mig.

Men de har inte besegrat mig.

3 Plöjare plöjde min rygg

och drog långa fåror.

4 Herren är rättfärdig,

han högg av de ondas rep.

5 Alla som hatar Sion

ska förödmjukade vika tillbaka.

6 De ska bli som takets gräs,

som vissnar innan det växer upp.

7 Det fyller varken skördemannens hand

eller kärvbindarens famn.

8 Och ingen som passerar ska säga:

”Herrens välsignelse över er,

vi välsignar er i Jahves namn.”

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalmen beskriver ett Israel som minns hur Gud alltid till sist har räddat dem från angrepp och straffat deras fiender.

129:1-2. Från det jag var ung, dvs från Israels begynnelse. Israel personifieras. ofta angripit mig, se t.ex. Ps 83, 106:41-42. har inte besegrat mig, Israel som nation och folk bestod trots allt vad det fick genomlida gång efter annan.

129:3. Här kan bl.a. avses slavar som kunde bli piskade på ryggen med såriga ränder – ”fåror” – som följd (se t.ex. 2 Mos 5:14).

129:5. Sion, avser här Guds folk och därmed också indirekt Gud själv.

129:7. Det, avser det kortlivade gräset (v. 6) som är en bild för de onda.

129:8. över er, de onda (v. 4) som hatar Sion (v. 5).

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt