PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 126

1 En pilgrimssång.

När Herren återupprättade Sion

var det som om vi drömde.

2 Vår mun fylldes av skratt,

vår tunga av glädjerop.

Då sa man bland folken:

”Herren har gjort stora ting med dem.”

3 Herren har gjort stora ting med oss.

Vi är så glada.

4 Herre, återupprätta oss

likt strömmarna i Negev.

5 De som sår med tårar

ska skörda med glädjerop.

6 Han går ut gråtande med sitt utsäde,

han kommer in jublande med sina kärvar.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

126:1. När Herren återupprättade Sion, avser sannolikt folkets befrielse från Babylon 538 f.Kr. (Jer 29:14, 30:3, 33:10-11).

126:4. återupprätta oss, uppmaningen avser möjligen de (majoriteten) som inte utnyttjade Koreshs dekret (Esra 1) utan blev kvar i Babylon. Versen får en profetisk uppfyllelse när Jesus Kristus för en människa från mörkrets rike till sitt rike (Kol 1:13).  Och den slutliga återupprättelsen sker när Guds folk befrias från förtrycket i denna värld och kommer till den himmelska världen. Negev, ett ökenområde i södra delen av Juda.

126:5-6. De som efter flera decenniers fångenskap återvände från Babylon kom tillbaka till ett skövlat land. Arbetet blev svårt och tungt på många sätt (se Esra och Nehemja). Men genom att hålla ut under bedrövelse och möda fick de till slut se resultat både på fälten och genom återuppbyggd stad. I dag sår Guds folk evangeliet under möda och besvär, och vi får glädjas redan nu, men än mer i himmelriket, över den andliga skörden. Jfr Joh 4:35-38 med kommentar.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt