PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 112

1 Halleluja!

Salig är den man som fruktar Herren

och innerligt älskar hans bud.

2 Hans ättlingar blir mäktiga på jorden,

de rättsinnigas släkte välsignas.

3 Det är välstånd och rikedom i hans hus,

och hans rättfärdighet varar för evigt.

4 Ljus bryter fram i mörkret för de rättsinniga,

för den som är nådig, barmhärtig och rättfärdig.

5 Det går väl för den som generöst lånar

och är hederlig i sin verksamhet.

6 Han ska alltid stå trygg och säker.

Den rättfärdige minns man alltid.

7 Han räds inte hemska nyheter,

hans hjärta är lugnt i förtröstan på Herren.

8 Hans hjärta är tryggt och utan rädsla.

Till slut ser han i triumf på sina fiender.

9 Han delar ut och ger åt de fattiga,

hans rättfärdighet varar för evigt.

Hans högsinthet blir hyllad och ärad.

10 Den som är ond ser det och förargas,

han tynar bort i förtvivlan och ilska.

Av de ondas önskan blir intet.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Ps 111 och 112 bildar en enhet uppbyggd utifrån ett alfabetiskt mönster (i grundtexten). Se inledningskommentar till Ps 25.

112:1. Salig, se kommentar till Ps 1:1. den man, se kommentar till Ps 1:1. fruktar Herren, se kommentar till Ps 36:2-5. innerligt älskar hans bud, se Ps 1:2 med kommentar. Jfr Joh 15:10-17, och 1 Joh 2:3 med kommentar.

112:3. välstånd och rikedom, de som Gud skänkt rikedom lånar ut generöst (v. 5) och skänker åt de fattiga (v. 9). Se även Ps 62:11 med kommentar.

112:4. Ljus bryter fram, på vägen där Guds folk vandrar, jfr Ps 97:11, 118:27, 119:105, 119:130, Joh 8:12, 12:35-36, 46. nådig, barmhärtig och rättfärdig, hos den sant troende finns samma egenskaper som hos Gud, se Ps 111:3-4, 116:5. Jfr 1 Joh 2:6.

112:7-8. räds inte (v. 7) utan rädsla (v. 8), det finns ett starkt hat i världen mot Gud och hans utvalda, men den troende har likväl bara anledning att frukta en enda under sitt korta jordeliv, Gud (v. 1). Jfr 27:3.

112:9. Aposteln Paulus citerar från denna vers i 2 Kor 9:9.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt