FÖRSTA MOSEBOKEN

KAPITEL 7

1 Herren sa till Noa: ”Gå in i arken med hela din familj! För dig har jag funnit rättfärdig inför mig i detta släkte. 2 Ta med dig sju par av alla rena fyrfotadjur, hane och hona. Och ett par av fyrfotadjur som inte är rena, hane och hona. 3 Även sju par av himlens fåglar, hane och hona. Detta för att en avkomma ska överleva på hela jorden. 4 Om sju dagar ska jag sända regn på jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter. Jag ska utplåna från jordens yta alla levande varelser som jag gjort.” 5 Och Noa gjorde allt som Herren hade befallt honom.

Floden översvämmar jorden

6 Noa var 600 år när floden översvämmade jorden. 7 Han gick in i arken med sina söner och sin hustru och sina sonhustrur på grund av flodvattnet. 8 Av både rena och orena fyrfotadjur, av fåglar och av allt som krälar på marken 9 kom två och två, hane och hona, in till Noa i arken, så som Gud hade befallt Noa. 10 Och efter sju dagar kom flodvattnet över jorden.

11 Det år då Noa var 600 år, på sjuttonde dagen i andra månaden, bröt alla det stora djupets källor fram. Och himlens dammluckor öppnades, 12 och det regnade över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter. 13 Just den dagen gick Noa in i arken tillsammans med sina söner Sem, Ham och Jafet, sin hustru och sina tre sonhustrur. 14 De hade med sig alla djur, och boskap, och kräldjur som rör sig på jorden, och fåglar, alla flygande varelser – alla efter deras slag. 15 De kom in till Noa i arken, två och två av allt kött med livsande i sig. 16 De som kom in var hane och hona av allt kött, så som Gud hade befallt Noa. Och Herren stängde igen om honom.

17 Floden kom över jorden i fyrtio dagar, och vattnet steg och lyfte arken så att den reste sig över jorden. 18 Vattnet tilltog och steg högt över jorden, och arken drev på vattnet. 19 Och vattnet bredde ut sig så överväldigande över jorden att det täckte alla höga berg under hela himlen. 20 Vattnet steg sju meter över bergen som övertäcktes. 21 Då dog allt kött som rörde sig på jorden: fåglar, boskap, djur, alla kryp som jorden vimlade av, och alla människor. 22 Allt på torra land som hade livsande i sig dog. 23 Gud utplånade alla levande varelser på jordens yta, människor, fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. De utplånades från jorden. Bara Noa blev kvar, och de som var med honom i arken. 24 Och vattnet stod högt över jorden i 150 dagar.

Nästa

Föregående

7:17-20. Floden var global och var en dom över allt levande på jorden. Den förebådar Jesu Kristi återkomst och den kommande Domedagen över världens folk, Matt 24:37-39, 2 Petr 3:5-10. Flodens vatten anspelar även på dopet, 1 Petr 3:20-21.

© Ragnar Blomfelt