FÖRSTA MOSEBOKEN

KAPITEL 6

Människornas ondska

1 Människorna började bli många på jorden och döttrar föddes åt dem. 2 Då såg Guds söner att människornas döttrar var vackra och tog till hustrur alla de ville ha. 3 Herren sa: ”Min Ande ska inte verka bland människorna för alltid. De är kött och deras livslängd ska vara 120 år.”

4 På den tiden – och även senare – då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, levde Nefilim på jorden. Det var mäktiga och ryktbara män från gammal tid.

5 Herren såg att människornas ondska var stor på jorden. Alla deras tankar och avsikter var alltigenom onda, dagen lång. 6 Då sörjde Herren att han hade gjort människor på jorden. Han blev bedrövad. 7 Herren sa: ”Jag ska utplåna människorna som jag har skapat från jordens yta – människor, fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. För jag sörjer att jag gjorde dem.” 8 Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon.

Noa och floden

9 Detta är Noas historia. Noa var en rättfärdig man och oförvitlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. 10 Noa fick tre söner, Sem, Ham och Jafet.

11 Men jorden blev alltmer fördärvad i Guds ögon och full av våld. 12 Gud såg på jorden som verkligen var fördärvad, eftersom allt kött levde fördärvligt på jorden. 13 Då sa Gud till Noa: ”Jag tänker göra slut på allt kött, för jorden är full av våld på grund av dem. Jag ska förgöra dem tillsammans med jorden! 14 Bygg dig en ark av goferträ. Inred den med rum och bestryk den med jordbeck på insidan och utsidan. 15 Så ska du göra arken: Den ska vara 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög. 16 Gör ett ljusinsläpp på en halv meter högst upp. Sätt en dörr till arken på sidan. Bygg den i tre däck. 17 Jag ska sända floden att översvämma jorden för att förgöra allt kött under himlen som har livsande! Allt på jorden ska förgås. 18 Men med dig vill jag upprätta mitt förbund. Du ska gå in i arken med dina söner, din hustru och dina sonhustrur. 19 Av allt levande, av allt kött, ska du föra in ett par i arken för att de ska överleva tillsammans med dig. Hane och hona ska det vara. 20 Av fåglarna efter deras slag, av fyrfotadjuren efter deras slag och av alla kräldjur på marken efter deras slag ska ett par av varje slag komma till dig för att överleva. 21 Och du måste ta med dig all slags föda så att ni har att äta och kan lägga upp förråd. Detta så att du och de andra har att äta.” 22 Och Noa gjorde precis allt som Gud hade befallt honom.

Nästa

Föregående

6:2. Guds söner. Oklart vilka som avses.

6:4. Nefilim. Namnet förekommer även i 4 Mos 13:34.

6:9. Noa. Förutom i kap 5-10 förekommer namnet i 1 Krön 1:4, Jes 54:9, Hes 14:14, 20, Matt 24:37, 38, Luk 3:36, 17:26-27, Hebr 11:7, 1 Petr 3:20, 2 Petr 2:5.

© Ragnar Blomfelt