FÖRSTA MOSEBOKEN

KAPITEL 21

Isak föds

1 Jahve kom till Sara så som han sagt och gjorde med henne som han lovat. 2 Sara blev med barn och födde en son åt Abraham på hans ålderdom, vid den tid som Gud hade sagt honom. 3 Abraham gav sonen, som föddes åt honom genom Sara, namnet Isak. 4 Och som Gud hade befallt Abraham så omskar han sin son Isak när denne var åtta dagar. 5 Abraham var 100 år när hans son Isak föddes åt honom. 6 Sara sa: ”Gud har fått mig att le. Alla som får höra detta ska le med mig.” 7 Och hon sa: ”Vem hade kunnat säga till Abraham att Sara skulle amma barn? Och nu har jag fött honom en son på hans ålderdom!” 8 Barnet växte och blev avvant. Och Abraham ordnade en stor fest den dag då Isak avvandes.

Hagar och Ismael drivs bort

9 Sara såg hur den egyptiska kvinnans son betedde sig, den som Hagar födde åt Abraham. 10 Då sa hon till Abraham: ”Kasta ut den där slavinnan och hennes son! Slavinnans son ska inte dela arvet med min son Isak.” 11 Abraham blev mycket illa berörd eftersom det gällde hans son. 12 Men Gud sa till Abraham: ”Bli inte illa berörd på grund av pojken och din slavinna. Gör vad Sara säger, för det är Isaks ättlingar som ska föra vidare ditt namn. 13 Men även slavinnans son ska jag göra till ett folk, eftersom han är din son.”

14 Tidigt nästa morgon tog Abraham mat och en lädersäck med vatten och lade det på Hagars skuldra och sände iväg henne och pojken. Hon gav sig iväg och vandrade omkring i Beer-Shebas ödemark. 15 När vattnet i lädersäcken var slut övergav hon pojken under en buske. 16 Hon gick iväg och satte sig på ett bågskotts avstånd, för hon tänkte: ”Jag kan inte se när pojken dör.” Hon satt en bit bort och brast ut i gråt. 17 Gud hörde pojkens röst. Och Guds utsände ropade till Hagar från himlen och sa: ”Vad är det med dig, Hagar? Var inte rädd! Gud har hört pojkens rop där han är. 18 Res dig, hjälp honom upp och ta honom vid handen! För jag ska göra honom till ett stort folk.” 19 Gud öppnade hennes ögon, och hon såg en vattenbrunn. Hon gick dit och fyllde sin lädersäck med vatten och gav pojken att dricka.

20 Gud var med pojken. Han växte och bodde i ödemarken och blev en skicklig bågskytt. 21 Han bosatte sig i Parans ödemark. Och hans mor tog en hustru åt honom från Egypten.

Abraham och Abimelek sluter förbund

22 Vid den tiden kom Abimelek med sin befälhavare Pikol och sa till Abraham: ”Gud är med dig i allt vad du gör. 23 Lova mig nu inför Gud att du inte tänker bedra mig eller mina barn och efterkommande. Jag har visat dig godhet, gör du detsamma mot mig och det land där du bor som främling.” 24 Abraham sa: ”Det lovar jag.”

25 Men Abraham klandrade Abimelek för att hans tjänare bryskt lagt beslag på en vattenbrunn. 26 Abimelek svarade: ”Jag vet inte vem som har gjort det. Du har inget sagt och jag har inget hört förrän i dag.” 27 Abraham tog får och kor och gav åt Abimelek, och båda slöt förbund med varandra. 28 Men Abraham separerade sju lamm från hjorden. 29 Då frågade Abimelek: ”Varför har du separerat dessa sju lamm?” 30 Abraham svarade: ”Du ska ta emot dessa sju lamm från min hand till vittne om att det är jag som har grävt denna brunn.” 31 Därför kallade han platsen Beer-Sheba, eftersom de båda svor eden där. 32 De slöt förbund vid Beer-Sheba. Därefter bröt Abimelek och hans befälhavare Pikol upp och återvände till filisteernas land. 33 Abraham planterade en tamarisk vid Beer-Sheba. Där anropade han Jahve, den evige Guden. 34 Abraham bodde som främling i filisteernas land en lång tid.

Nästa

Föregående

21:3. Isak. Betyder ’han skrattar’.

21:12. Citeras i Rom 9:7, Hebr 11:18.

21:15. pojken. Han var i tonårsåldern (16:16, 21:5, 8).

21:31. Beer-Sheba. Betyder ’edsbrunn’ eller ’sjubrunn’.

© Ragnar Blomfelt