PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 77

1 En psalm av Asaf. För körledaren. Till Jedutun.

2 Jag ropar högt till Gud!

Jag ropar till Gud och han lyssnar till mig.

3 Jag söker Herren på nödens dag.

Natten lång är mina händer lyfta

i outtröttlig bön.

Min själ vägrar låta sig tröstas.

4 Jag tänker på Gud, och jag suckar,

jag mediterar, och min ande flämtar. <>

5 Du håller mig vaken.

Jag är ängslig och förmår ej tala.

6 Jag tänker på gamla tider,

på alla år som flytt.

7 Jag minns min sång om natten.

Mitt hjärta mediterar, min ande söker.

8 Ska Herren stöta bort för evigt

och aldrig mer visa välvilja?

9 Har hans trogna kärlek upphört för alltid?

Har hans löften fått ett slut för alla tider?

10 Har Gud glömt att visa nåd?

Har han i vrede låst in sin barmhärtighet? <>

11 Sedan sa jag: Detta gör mig sjuk.

Men åren då den Högste verkade

12 ska jag minnas – Herrens gärningar,

ja, jag ska minnas dina forna under.

13 Jag ska begrunda allt du gjort

och meditera över dina handlingar.

14 Gud, din väg är helig.

Vilken gud är så stor som Gud?

15 Du är den Gud som utför under.

Du gör din makt känd bland folken.

16 Med kraft har du återlöst ditt folk,

Jakobs och Josefs söner. <>

17 Vattnen såg dig, Gud,

vattnen såg dig och bävade,

ja, djupen skälvde.

18 Molnen utgöt vatten,

skyarna dånade,

dina pilar blixtrade överallt.

19 Ditt dunder hördes i tromben,

blixtarna lyste upp världen,

jorden skälvde och darrade.

20 Din väg gick genom havet,

din stig genom väldiga vatten.

Men dina fotspår var osynliga.

21 Du ledde ditt folk som en hjord

genom Moses och Arons hand.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

77:1. Jedutun, (även i Ps 39, 62) sannolikt samme man som omnämns i 1 Krön 16:41-42.

77:1-11. Psalmförfattaren var sorgsen (v. 3), sömnlös, orolig, stum (v. 5), sjuk (v. 11), och förvirrad över att uppleva Gud frånvarande (v. 8-10). Men i nöden tänkte han inte på sig själv utan på Guds makt och Guds ledning i tider som varit (v. 11-21).

77:8-11. Troende kan få uppleva tider då Guds välvilja (v. 8), kärlek (v. 9), löften (v. 9), nåd (v. 10), barmhärtighet (v. 10) upplevs frånvarande. Jfr Ps 38, 88, 90. Den som fått känna av detta mer än någon annan och i verklig mening var Jesus Kristus, Matt 27:46.

77:16. Med kraft har du återlöst ditt folk, författaren mindes hur Gud befriade Israel från Egypten (2 Mos 12-13), en händelse som i profetiskt ljus förebådade att Jesus Kristus skulle komma att återlösa/friköpa ett folk åt Gud, se Rom 3:24, 1 Petr 1:18 med kommentarer.

77:17-21. Jfr 2 Mos 14.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt