PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 69

1 Av David. För körledaren. Till ”Liljorna”.

2 O Gud, rädda mig,

för vattnet når mig till halsen.

3 Jag sjunker ner i gyttja

och foten har inget fäste.

Jag har kommit ut på djupt vatten

och floden sveper över mig.

4 Jag har skrikit mig utmattad

och strupen är hes.

Mina ögon värker

medan jag väntar på min Gud.

5 De som hatar mig utan anledning

är fler än mina huvudhår.

Mina falska fiender

som vill döda mig är mäktiga.

De tvingar mig betala det jag inte stulit.

6 Gud, du vet om min dårskap,

mina synder är inte dolda för dig.

7 Herre, härskarornas Herre,

låt inte mig dra skam

över dem som väntar på dig.

Israels Gud, låt inte mig dra vanära

över dem som söker dig.

8 För jag förnedras på grund av dig,

vanära står skrivet i mitt ansikte.

9 Jag är en främling för mina bröder,

likaså för min mors söner.

10 Iver för ditt hus har förtärt mig.

De smädelser från dem som smädade dig

föll över mig.

11 Jag grät och fastade,

då blev jag förnedrad.

12 Jag klädde mig i säckväv,

då blev jag gjord till åtlöje.

13 De vid stadsporten förtalar mig

och fyllona sjunger visor om mig.

14 Men jag ber till dig, Herre,

om en tid av välvilja.

Gud, i din kärleks överflöd,

svara mig med din trofasta frälsning.

15 Rädda mig från att sjunka ner i leran.

Rädda mig från dem som hatar mig,

från det djupa vattnet.

16 Låt inte floden svepa över mig

eller djupet svälja mig

eller gropen stänga gapet om mig.

17 Herre, svara mig,

för din trogna kärlek är underbar.

Vänd dig till mig i din stora barmhärtighet.

18 Dölj inte ansiktet för din tjänare,

för jag är i nöd.

Skynda att svara mig!

19 Kom mig nära och lös mig.

På grund av mina fiender, befria mig.

20 Du ser min förnedring,

min besvikelse och vanära.

Du ser alla mina fiender.

21 Förnedringen har krossat mitt hjärta

och gjort mig sjuk.

Jag sökte medkänsla, men förgäves,

någon tröstare, men fann ingen.

22 De gav mig gift i maten

och i min törst gav de mig ättika.

23 Låt deras matställe bli en snara,

deras välgång en fälla.

24 Gör dem helt blinda och ständigt svaga.

25 Ös din vrede över dem,

låt din brinnande ilska drabba dem!

26 Låt deras läger bli öde,

låt deras tält stå tomma.

27 För de förföljer dem du slagit

och pratar om plågan hos dem du sårat.

28 Låt deras synder förökas,

låt dem inte komma in i din rättfärdighet.

29 Låt dem strykas från de levandes bok,

inte stå skrivna bland de rättfärdiga.

30 Men jag är bedrövad och plågad.

Gud, låt din frälsning trygga mig.

31 Jag vill prisa Guds namn med sång

och upphöja honom med tacksägelse.

32 Det ska behaga Jahve

mer än någon oxe eller tjur

med horn och klövar.

33 De betryckta ska se det och glädjas.

Ni som söker Gud, era hjärtan ska leva.

34 För Herren lyssnar till de nödlidande,

han föraktar inte sina fångna.

35 Himlen och jorden ska prisa honom,

haven och allt levande däri.

36 För Gud ska rädda Sion

och bygga upp Judas städer.

De ska leva där och äga landet,

37 hans tjänares barn ska ärva det,

och de som älskar hans namn ska leva där.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

69:1. Till ”Liljorna”, möjligen en musikalisk term.

69:2-3 (15-16). vattnet (v. 2) … gyttja (v. 3) … djupt vatten (v. 3) … floden (v. 3), bilder som uttrycker all slags nöd som Davids fiender orsakade honom. Se även kommentar till Ps 29:3.

69:5. De som hatar mig utan anledning, orden uppfylls i Jesus Kristus, Joh 15:25.

69:6. David vet att han inte är syndfri inför Gud (se t.ex. Ps 32 och Ps 51). Han vidhåller bara att han är utan skuld för just det som han falskt anklagas för (v. 5).

69:8. på grund av dig, avser bl.a. Davids hängivenhet för Gud och hans iver för Guds hus (v. 10). Det orsakade honom förnedring och vanära. Jfr Jer 15:15. Se även 2 Tim 3:12 med kommentar.

69:9. Den som blir nära vän med Gud blir ofta en främling för vänner och närmaste. Se t.ex. Job 19:13-15, Ps 31:12, 38:12, Jer 12:6, Matt 10:21 med kommentar, och Mark 3:21.

69:10. Första meningen citeras i Joh 2:17, andra meningen i Rom 15:3. Iver för ditt hus har förtärt mig, Davids gudshängivenhet gav honom både yttre fiender (v. 5) och inre fiender (v. 9). I Joh 2:17 citeras denna mening och tillämpas på Jesus Kristus.

69:11-13. Den som tar sin tro på allvar och lever ut tron i handling kommer att bli utsatt för hån och förnedring i denna värld.

69:15-16. Se kommentar till v. 2-3.

69:21. Jag sökte medkänslanågon tröstare, troende kan ibland bli ensamma i sin sorg och bedrövelse utan att möta förståelse eller tröst, jfr Job 16:2. Orden möter en fullbordan i Jesus Kristus, Matt 26:37-43.

69:22. Orden uppfylldes i Jesus Kristus, Matt 27:34, 48, Joh 19:28-29.

69:23-24. Aposteln Paulus citerar från dessa verser i Rom 11:9-10.

69:23-29. Ös din vrede över dem (v. 25), se kommentar till Ps 139:19-22. de levandes bok (v. 29), omnämns direkt eller indirekt även i 2 Mos 32:32-33, Dan 7:10, 12:1, Luk 10:20, Fil 4:3, Hebr 12:23, Upp 13:8, 17:8, 20:12, 15, 21:27.

69:26. I Apg 1:20 tillämpas orden på Judas Iskariot.

69:27. Gud tuktade sitt folk, och då ville Guds folks fiender ta tillfället i akt att i ord och handling föröka plågan på ett orättfärdigt sätt.

69:31-32. Det ska behaga Jahve mer (v. 32), redan då fanns insikten om att hjärtats lovsång och tacksägelse betydde mer än bokstavliga offer. Se även kommentarer till Ps 40:7 och 50:8-14.

69:34. sina fångna, ett vanligt bildspråk i Psalmernas bok för Guds utsatta och plågade folk, jfr 68:7, 79:11, 107:10-16, 102:21, 146:7.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt