PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 70

1 Av David. För körledaren, till påminnelse.

2 Gud, befria mig,

Herre, skynda till min hjälp!

3 Låt dem som vill ta mitt liv

bli förödmjukade och skamsna.

Låt dem som vill mig ont

vika tillbaka vanärade.

4 Låt dem som gapar oförskämdheter

dra sig tillbaka i skam.

5 Låt alla som söker dig

fröjdas och vara glada i dig.

Låt alla som älskar din frälsning

oavbrutet säga: ”Gud är stor!”

6 Jag är drabbad och hjälplös.

Gud, skynda till mig!

Du är min hjälp och min befriare.

Herre, dröj inte!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

70:2-6. Dessa verser är nästan identiska med Ps 40:14-18.

70:3-4. Låt dem som vill ta mitt liv (v. 3) … vill mig ont (v. 3)  … gapar oförskämdheter (v. 4), enskilda troende kan när som helst och var som helst få uppleva hot. Och varje land får förr eller senare uppleva tider då Guds folk mer allmänt förföljs och kanske hotas till liv och lem. Ibland räddar Gud från våldsverkarens hand och låter istället Guds folks fiender drabbas av vrede. Ibland väljer Gud istället att i godhet och nåd ta hem troende genom det heliga martyrskapet, se t.ex. Apg 7:58-60, 12:2, Upp 6:9, 13:10, samt Matt 24:9 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt