PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 51

1 En psalm av David. För körledaren.

2 När profeten Natan kom till honom 

efter Davids affär med Batseba.

3 Gud, visa mig nåd i din trogna kärlek.

Utplåna mina förbrytelser

i din stora barmhärtighet.

4 Tvätta bort all min skuld,

rena mig från min synd.

5 För jag vet om mina förbrytelser,

jag är alltid medveten om min synd.

6 Endast mot dig har jag syndat

och gjort det som är ont i dina ögon.

Du är därför rättfärdig när du talar,

du är ren i din dom.

7 Ja, med skuld blev jag född,

med synd blev jag till i min mors liv.

8 Ja, du älskar sanning i det innersta,

du lär mig visdom i själens djup.

9 Rena mig med isop och jag blir ren,

tvätta mig vitare än snö.

10 Låt mig få höra fröjd och glädje,

låt mitt inre som du krossat få jubla.

11 Se inte på mina synder,

utplåna all min skuld.

12 Gud, skapa i mig ett rent hjärta,

återuppliva i mig en orubblig Ande.

13 Kasta inte bort mig från din närvaro,

ta inte ifrån mig din helige Ande.

14 Ge mig åter glädje över din frälsning,

bistå mig med en ädel Ande.

15 Jag vill lära överträdarna dina vägar

och syndare ska vända åter till dig.

16 Gud, o Gud min Frälsare,

befria mig från blodskuld

och jag ska jubla över din rättfärdighet.

17 Herre, öppna mina läppar

så att min mun kan prisa dig.

18 Du älskar inte offer,

då hade jag gett dig det,

du behagas inte av brännoffer.

19 Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande.

Gud föraktar inte ett krossat och brutet hjärta.

20 Gör väl mot Sion i din välvilja,

bygg upp Jerusalems murar.

21 Då ska du älska rätta offer,

brännoffer och heloffer,

då ska unga tjurar offras på ditt altare.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Denna psalm, samt psalmerna 6, 32, 38, 102, 130, 143 har en gemensam ton av bot, ånger, förlåtelse, nåd.

51:2. 2 Sam 11-12. Davids svåra synder – otukt och mord – föll under kategorin ”med berått mod” och var förenligt med dödsstraff, 4 Mos 15:30-31.

51:6. Endast mot dig har jag syndat, varje synd en människa begår är ytterst både en kränkning mot Gud och ett brott mot Gud som gett oss sina lagar, jfr 1 Mos 20:6, 39:9, Ps 41:5, 2 Sam 12:13. Aposteln Paulus citerar från versen i Rom 3:4 (utifrån Septuaginta). när du talar, 2 Sam 12:7-12.

51:7. Versen lär det som i den kristna dogmhistorien brukar kallas arvsynd (se även Rom 5:12 med kommentar). Det är alltså inte så att människan blir en syndare först när hon syndar, utan människan syndar eftersom hon redan från start är en syndare med en svag och fallen natur.

51:8. visdom, handlar i Bibeln inte om intelligens utan om att frukta Gud och följa hans bud, se Ps 111:10, Ords 1:7, och Jak 3:13-18 med kommentar.

51:9. isop, en växt som kunde användas vid t.ex. reningsriter (2 Mos 12:22, 3 Mos 14:6, 4 Mos 19:6, 18).

51:12-14. orubblig Ande (v. 12) helige Ande (v. 13)… ädel Ande (v. 14), andra ställen i Psalmernas bok där Anden omnämns: 104:30, 106:33, 139:7, 143:10.

51:13. ta inte ifrån mig din helige Ande, jfr 1 Sam 16:14, 1 Thess 4:7-8, 5:19 med kommentarer. helige, Anden benämns ofta som helig i Nya Testamentet. I Gamla Testamentet endast här och i Jes 63:10-11.

51:16. blodskuld, avser Davids planlagda mord, 2 Sam 12:9.

51:18, 19, 21. Du älskar inte offer (v. 18)… Det offer Gud vill ha (v. 19) … Då ska du älska rätta offer (v. 21), se Ps 40:7 och 50:8-14 med kommentarer.

51:19. Jfr Ps 34:19, 147:3, Matt 5:4, Jak 4:9-10 med kommentarer. Den bland Guds folk som syndat och efteråt är likgiltig och oberörd i sitt inre, behagar inte Gud.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt