PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 50

1 En psalm av Asaf.

Jahve, Gud den Mäktige, talar!

Han kallar på jorden från öster till väster.

2 Gud strålar fram från Sion,

som är fullkomlig i skönhet.

3 Vår Gud kommer och han tiger ej.

Framför honom är förtärande eld,

omkring honom en våldsam storm.

4 Han kallar på himlen därovan

och på jorden för att döma sitt folk:

5 ”Samla hos mig mina heliga,

som slöt ett förbund med mig genom offer.”

6 Rymden förkunnar hans rättfärdighet,

för Gud är den som dömer. <>

7 ”Mitt folk, lyssna, jag talar.

Israel, jag vittnar mot dig.

Jag är Gud, din Gud.

8 Det är inte för dina offer jag klandrar dig,

dina brännoffer är ständigt inför mig.

9 Jag har inte behov av tjurar från ditt stall

eller bockar från dina fållor.

10 För skogens alla vilddjur tillhör mig,

även boskapen på otaliga sluttningar.

11 Jag känner alla bergens fåglar,

och markens kryp tillhör mig.

12 Blev jag hungrig skulle jag inte

säga det till dig,

för världen och allt på den tillhör mig.

13 Skulle jag äta kött från tjurar

eller dricka blod från bockar?

14 Offra tacksägelse till Gud

och infria dina löften till den Högste.

15 Ropa till mig på nödens dag,

jag ska rädda dig och du ska ära mig.”

16 Men till den onde säger Gud:

”Hur vågar du tala om mina lagar

och ta mitt förbund på dina läppar?

17 Du hatar ju tillrättavisning

och kastar mina ord bakom dig?

18 Ser du en tjuv applåderar du honom,

och du umgås med äktenskapsbrytare.

19 Du låter din mun flöda av ondska,

din tunga har gift sig med falskhet.

20 Du sitter och talar illa om din bror,

du svärtar ner din mors son.

21 Detta gjorde du, och jag var tyst.

Du tänkte att jag var som du.

Men jag ska straffa och anklaga dig,

du ska få se!

22 Tänk på detta, ni som ignorerar Gud,

annars sliter jag er i stycken

utan någon som räddar!

23 Den som offrar tacksägelse ärar mig.

Och den som fortsätter på vägen

ska få se Guds frälsning.”

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

I den här psalmen uppenbarar sig Gud för det gudstjänstfirande folket med ett (doms)budskap. Gud vänder sig dels till de trogna, v. 5-15, och dels till de otrogna bland folket, v. 16-22. I Nya Testamentet finner vi något motsvarande i Upp 2-3, där Jesus Kristus uppenbarar sig för församlingar och förmedlar både uppmuntran och dom.

50:1. Asaf, en av Davids sångare och musiker (1 Krön 6:39, 15:17, 19, 16:5, 7, 2 Krön 5:12) som levde ca 1000 f.Kr. Författare även till psalmerna 73-83. I vissa Asafpsalmer – t.ex. psalmer vars innehåll kretsar kring 700- eller 500-talet f.Kr. – så kan namnet referera till ätt eller skrå. Alternativt att Asaf då skrev profetiskt (2 Krön 29:30).

50:2. Sion, berget där helgedomen fanns.

50:5. mina heliga, se kommentar till 4:4. slöt ett förbund med mig genom offer, se t.ex. 1 Mos 15:9-18 och 2 Mos 24:3-8.

50:8-14. Folket följde lagarna om offrande till punkt och pricka. Men man hade fel inställning och fel motiv. Offerhandlingar i sig är utan värde om det inte i hjärtat finns tro, tacksägelse och lydnad. Här hade man tydligen dessutom antagit en hednisk vanföreställning om att Gud bokstavligen behövde mättas genom offer. Om offer, se även Ps 40:7 med kommentar.

50:11. Jag känner alla bergens fåglar, jfr 147:9 och Matt 10:29 med kommentarer.

50:16. den onde, avser i Psalmernas bok ofta syndare utanför trons gemenskap (se kommentar till Ps 1:1). Men här avses ”troende” som har fromma läppars bekännelse men vars syndfulla liv (v. 17-20, 22) smular sönder bekännelsen.

50:17. Du hatar ju tillrättavisning, vissa har en tro så länge allt går dem väl, men när Gud prövar och disciplinerar vänder de Gud ryggen. Om Guds disciplin, se även Ps 6:2, 42:8, Hebr 12:5-11 med kommentarer.

50:21. De otrogna bland Guds folk levde i förvillelsen att det gick utmärkt att leva i synd eftersom allt ju ändå flöt på som vanligt. Men ”tystnad” från Gud betyder inte att han är accepterande eller likgiltig eller frånvarande. Förr eller senare kommer Gud att straffa dem som trotsigt lever sorglöst i synd, v. 3-4, 22.

50:23. vägen, Guds väg. Jfr kommentar till Apg 9:2.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt