PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 18

1 För körledaren. Av Herrens tjänare David, 

som sjöng till Herren denna sång 

den dag då Herren räddade honom 

från alla hans fiender och från Saul. Han sa:

2 Jag älskar dig, Herre, min styrka.

3 Herren är min klippa, min borg, min räddare,

min Gud, mitt berg, min tillflykt, min sköld,

min starka frälsning, min fästning.

4 Jag ropade till Herren,

som är värd att lovprisas,

och jag frälstes från mina fiender.

5 Dödens rep omslöt mig,

fördärvets floder fasade mig,

6 dödsrikets rep omslingrade mig,

dödens fällor låg framför mig.

7 Jag anropade Herren i min nöd,

jag ropade till Gud om hjälp.

Från sitt tempel hörde han mig,

mitt rop nådde hans öron.

8 Då blev en kraftig jordbävning,

bergens grundvalar skakade häftigt.

För han var fruktansvärt vred.

9 Rök från hans näsa,

förtärande eld från hans mun,

glödande kol flammade från honom.

10 Han delade på himlen och steg ner,

med svarta moln under sina fötter.

11 Han red på en kerub och flög,

på vindens vingar hastade han fram.

12 Han dolde sig inne i mörkrets tält,

i svarta regntunga skyar.

13 Från strålglansen framför honom

utgick tjocka moln, hagel och brinnande kol.

14 Herren dundrade i himlen,

den Högste lät sig höras

genom hagel och brinnande kol.

15 Han sköt sina pilar och skingrade dem,

han lät blixtar flamma och förvirrade dem.

16 Flodbäddar blev synliga,

jordens grundvalar blottlades,

för din bestraffning Herre,

då du fnyste av vrede.

17 Från höjden grep han min hand,

drog mig upp ur väldiga vatten.

18 Han frälste mig från min starke fiende

och från dem som hatade mig,

för de var mig övermäktiga.

19 De angrep mig på min olycksdag,

men Herren var mitt stöd.

20 Han förde mig ut till frihet,

han frälste mig eftersom han älskar mig.

21 Herren lönade min rättfärdighet,

han belönade mitt fläckfria liv.

22 För jag har hållit mig på Herrens vägar

och inte i ondska avvikit från min Gud.

23 Jag tänkte på alla hans förordningar,

jag övergav inte hans föreskrifter.

24 Jag var oförvitlig inför honom,

jag avhöll mig från att synda.

25 Därför belönade Herren min rättfärdighet,

mitt fläckfria liv inför hans ögon.

26 Du är helig mot den helige,

oförvitlig mot den oförvitlige,

27 ren mot den rene.

Men du är lömsk mot den perverse.

28 Du frälser de utsatta,

men förödmjukar de arroganta.

29 Du tänder min lykta,

Jahve min Gud lyser upp mitt mörker.

30 Med dig stormar jag mot en formering,

med dig rusar jag över vallen.

31 Guds väg är fullkomlig,

Herrens ord är rent.

Han är en sköld för alla

som söker skydd hos honom.

32 För vem är Gud om inte Jahve,

vem är en klippa om inte vår Gud?

33 Gud rustar mig med styrka

så att jag vandrar oklanderligt.

34 Han ger mig hjortens snabba fötter

och för mig upp på trygga höjder.

35 Han tränar mina händer för krig,

mina armar att spänna kopparbågen.

36 Du ger mig din frälsning som sköld,

din högra hand styrker mig,

din hjälpsamhet gör mig stor.

37 Du breddar min vandrings väg,

mina fötter står stadigt.

38 Jag förföljde och hann upp mina fiender,

jag återvände inte förrän de var slagna.

39 Jag hade ihjäl dem och de blev liggande,

fallna under mina fötter.

40 Du iklädde mig krigets styrka.

Du kuvade mina angripare inför mig,

41 du böjde mina fienders nackar för mig,

och jag förintade dem som hatade mig.

42 De skrek, men ingen hjälpte.

Och de ropade förgäves till Herren.

43 Jag finmalde dem till stoft för vinden,

jag slängde ut dem likt gatans smuts.

44 Du räddade mig från stridslystna folk.

Du satte mig till huvud över länderna,

okända folkslag blev mina tjänare.

45 De får höra om mig,

och genast lyder de

och kommer krypande till mig.

46 Främlingar sjunker ihop

och kommer darrande ur sina fästen.

47 Herren lever!

Lov och pris till min klippa,

upphöjd är Gud min Frälsare!

48 Han är den Gud som ger mig hämnd,

lägger folken under mig,

49 frälser mig från mina fiender,

lyfter mig över mina motståndare,

räddar mig från våldsmannen.

50 Jahve, därför vill jag prisa dig bland folken

och lovsjunga ditt namn!

51 Han ger sin kung väldiga segrar

och visar trogen kärlek mot sin smorde,

mot David och hans ätt till evig tid.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalmen har stora likheter med 2 Sam 22. Psalmen kan betraktas som messiansk. Profetiskt anspelas bl.a. på Guds och Kristi seger på korset över Satan och hans demoner (v. 5-16), på uppståndelsen (v. 17-18), och på Kristi Allmakt (v. 40-51).

18:1. Herrens tjänare, i GT kallas även Mose (5 Mos 34:5) och Josua (Jos 24:29) för ”Herrens tjänare”.

18:5-6. Döden är ständigt närvarande bland Guds folk, både bokstavligt och bildligt, jfr Ps 90:7-10, Rom 5:12, 1 Kor 15:31, 2 Kor 4:10-12.

18:7. tempel, här avses sannolikt den plats i himlen där Gud tronar, jfr Ps 11:5.

18:8-16. Det som en sekulär värld kallar ”naturkatastrofer” är enligt Bibelns världsbild fråga om gudsdomar. Dit hör bl.a. jordbävningar och vulkanutbrott, som det även kan vara fråga om i denna text (jfr 1 Mos 19:24-29).

18:11. kerub, omnämns första gången i 1 Mos 3:24. Se även 2 Mos 25:17-22, Hes 10. De är sannolikt en slags bevingade änglavarelser.

18:15. demdem, fienden (v. 18-19, 38-51).

18:21. mitt fläckfria liv (även v. 25), David var inte utan synd, han var en mördare och en äktenskapsbrytare (2 Sam 11). Se även t.ex. Ps 69:6, samt Ps 19:13-14 och Ps 51 med kommentarer. Men den som lever i tro, ånger och förlåtelse betraktar Gud som fläckfri. Även i Nya Testamentet betraktar Gud den troende som felfri (se Ef 1:4 med kommentar), samtidigt som den kristne ständigt behöver be om förlåtelse (Matt 6:12).

18:27. lömsk mot den perverse, förhärdade syndare driver Gud till allt större vanvett, jfr Rom 1:28 och 2 Thess 2:9-12 med kommentarer.

18:32. klippa, en mycket vanlig bild för Gud (v. 3, 47, 19:15, 28:1, 31:3, 42:10, 62:3, 7-8, 71:3, 73:26, 78:35, 89:27, 92:16, 94:22, 95:1, 144:1), som uttrycker att Gud är den troendes styrka, fasthet, trygghet, skydd.

18:33-46. Gud verkställde sin dom över hednafolk genom David, som var Guds vredes redskap. David och hans krigshär slaktade många, och den kraft och visdom som behövdes i kriget kom från Gud (v. 40). Davids krig var Guds krig. Men på grund av all blodspillan så fick inte David bygga Guds tempel, 1 Krön 22:8. Liksom David så deltar varje troende i ett oavbrutet krig. Men i Nya Testamentet är våra fiender inte människor, utan de mörka krafter som verkar i den osynliga världen omkring oss och som leder och manipulerar otrons människor (jfr Ef 6:12 med kommentar). I Nya Testamentet är det överheten, den styrande myndigheten, som ensam har våldsmonopol, se Rom 13:1-4 med kommentarer.

18:50. Aposteln Paulus citerar från denna vers i Rom 15:9.

18:51. Denna vers, och krigargestalten David rent allmänt, möter en fullbordan i Jesus Kristus, jfr Upp 19:11-16.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt