PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 141

1 En psalm av David.

Herre, jag ropar till dig, skynda dig till mig!

Lyssna när jag ropar till dig.

2 Godta min bön som rökelse inför dig,

mina lyfta händer som ett kvällsoffer.

3 Herre, sätt en vakt för min mun,

bevaka mina läppars dörr.

4 Låt inte mitt hjärta lockas till elaka ord

eller till illdåd med dem som lever i ondska.

Jag vill inte äta av deras läckerheter.

5 Låt en rättfärdig örfila mig i godhet

och förmana mig.

Det är som olja på mitt huvud

och jag hindrar det inte.

Men jag ber mot de ondas illgärningar.

6 När deras härskare har kastats ner för klippan

ska folket lyssna till mina ljuvliga ord.

7 Som när man plöjt och vänt upp jorden

så ligger våra ben strödda vid dödsrikets gap.

8 Men jag fäster mina ögon på dig,

Jahve, Herre.

Jag söker skydd hos dig,

lämna mig inte sårbar!

9 Skydda mig från deras utlagda fällor,

från de syndfullas snaror.

10 Låt de onda falla i eget nät

medan jag undkommer.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Möjligen kan 1 Sam 24 utgöra en bakgrund för psalmen.

141:2. bön som rökelse inför dig, jfr 2 Mos 30:7-8, 3 Mos 2:1-2, Upp 5:8, 8:3-5. lyfta händer, vilket kunde förekomma vid tillbedjan och bön, Ps 28:2, 63:5, 134:2, Klag 3:41, 1 Tim 2:8. kvällsoffer, se 2 Mos 29:41-42.

141:3-4. Med våra ord kan vi förgifta eller välsigna vår omgivning. Jfr Ords 10:19, 13:3, 17:27, 18:21, 21:23, Matt 12:36, Ef 4:29, 5:4, Jak 3, samt Judas v. 9 med kommentar.

141:4. hjärta, hjärtat (vårt inre, vår förgiftade natur) är all synds källa, Mark 7:20-23.

141:5. förmana mig, ovisa människor blir arga när de förmanas, visa människor välkomnar förmaningar. Jfr Ords 9:8, 15:30-32, 25:12, 27:5-6, 29:1, 2 Kor 13:11, 1 Tim 4:13, Tit 1:9.

141:6. Jfr 2 Krön 25:12.

141:7. Kanske utgör 1 Sam 22:16-22 en bakgrund till versen. Det kan också vara en bild för sårbarhet, utsatthet och dödens omedelbara närhet (v. 8-9).

141:8. jag fäster mina ögon på dig, jfr Hebr 12:2.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt