PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 140

1 En psalm av David. För körledaren.

2 Herre, rädda mig från onda människor.

Bevara mig från våldsverkare

3 som i sina hjärtan planerar ondska

och dagligen hetsar till strid.

4 De gör tungan vass som ormen,

deras läppar dryper av ormgift. <>

5 Herre, skydda mig från de ondas hand.

Bevara mig från våldsverkare

som planerar att fälla mig.

6 De högfärdiga döljer snaror för mig,

de ondsinta lägger ut nät vid stigen,

de placerar ut fällor för mig.

7 Jag säger till Jahve: Du är min Gud.

Jahve, lyssna noga till min vädjan!

8 Jahve, Herre, min starke Frälsare,

du skyddar mitt huvud på stridens dag.

9 Herre, låt inte de onda få som de vill,

avstyr deras planer så de inte förhäver sig. <>

10 De där skallarna omkring mig,

låt deras läppars sattyg drabba dem själva!

11 Låt glödande kol regna över dem!

Låt dem kastas i elden,

i djupa hålor de aldrig kan ta sig ur!

12 Låt inte skrävlaren få plats i landet.

Låt ondska jaga ifatt och slå ner våldsverkaren.

13 Jag vet att Jahve försvarar de svaga

och skipar rättvisa åt de nödlidande.

14 De rättfärdiga tackar ditt namn!

De oförvitliga får leva i din närvaro.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalmen har flera likheter med Ps 64.

140:2-12. Bön om skydd mot onda människor. Nya Testamentet förklarar att när illasinnade människor på olika sätt angriper Guds folk så finns bakom ridån en demonisk aktivitet, 2 Thess 3:2-3, Ef 6:11-16, Upp 12:9, 17.

140:4. Aposteln Paulus citerar från denna vers i Rom 3:13.

140:10-12. Se kommentar till Ps 139:19-22. glödande kol elden djupa hålor (v. 11), profetiska ord om det som i Nya Testamentet kallas geenna (helvetet), se kommentar till Matt 5:22.

140:14. De oförvitliga, se kommentar til 19:13-14. får leva i din närvaro, detta möter sin slutliga fullbordan i himlen, Upp 21:3.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt