PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 133

1 En pilgrimssång av David.

Hur gott och vackert är det inte

när bröder lever tillsammans!

2 Det är som finaste olja över huvudet,

rinnande ner över skägget – Arons skägg,

och ner över dräktens linning.

3 Det är som lätt regn från Hermon

när det faller över Sions berg.

För där har Herren befallt välsignelse,

liv i evighet.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

133:1. bröder, när trosbröder lever i enhet och harmoni med varandra lever de under Guds välsignelse. Jfr Ps 34:15, 85:11, Rom 12:18, 2 Kor 13:11, 1 Thess 5:13, 2 Tim 2:22, Hebr 12:14. Men ”bröder” kan också bildligt avse relationen mellan Israel (norr) och Juda (söder), liksom ”Hermon” (v. 3) låg i norr och ”Sions berg” (v. 3) låg i söder.

133:2. finaste olja Arons skägg, Aron var präst. Jfr 2 Mos 30:22-33. Versen kan uttrycka att trosbröder utgör ett prästerskap (jfr 2 Mos 19:6), och oljan (välsignelsen) flödar över dem när de lever i harmoni med varandra. I Nya Testamentet utgör alla troende på Jesus Kristus ett heligt och kungligt prästerskap, se 1 Petr 2:5, 9 med kommentarer.

133:3. lätt regn, uttrycker Guds välsignelse. Hermon, ett berg (ca 2800 möh). Sions berg, Jerusalem (ca 19 mil söder om Hermon). Avståndet betyder att poesin bör tolkas bildligt. där, dvs där trosbröder lever tillsammans (v. 1), eller så avses Sions berg (v. 3).

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt