bildlinje

Psalm 134

1 En pilgrimssång.

Prisa HERREN, alla ni HERRENS tjänare

som står i HERRENS tempel om natten!

2 Lyft era händer mot helgedomen

och prisa HERREN!

3 HERREN, universums skapare,

välsigne dig från Sion.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

134:1. pilgrimssång, se inledningskommentar till Ps 120. HERRENS tjänare, de präster som tjänade i templet.

134:2. Lyft era händer, vilket kunde förekomma vid tillbedjan och bön, Ps 28:2, 63:5, 141:2, Klag 3:41, 1 Tim 2:8.

134:3. I denna vers, som avslutar pilgrimssångerna, är det sannolikt prästerna som i templet välsignar trons folk (jfr 5 Mos 10:8). universums skapare, jfr Ps 95:4-6, 115:15, 119:91, 121:2, 134:3, Apg 17:24-28, och Hebr 11:3 med kommentar


© Ragnar Blomfelt