PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 131

1 En pilgrimssång av David.

Herre, mitt hjärta är inte högfärdigt,

min blick är inte arrogant.

Jag ägnar mig inte åt för mig

svåra och obegripliga ting.

2 Nej, jag har lugnat och stillat min själ,

som det lilla barnet hos sin mor.

Som ett litet barn är min själ i mig.

3 Israel, sätt ditt hopp till Herren,

nu och för all framtid!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

131:1. svåra och obegripliga ting, det finns många fördolda sanningar och verkligheter som vi svaga och fallna människor inte har förmåga att förstå. Jfr 5 Mos 29:29, Job 42:3-6, Ps 139:17, Rom 11:33-34. Den som ödmjukt är medveten om att det förhåller sig så blir inte högfärdig, arrogant eller inbegripen i ”dumma och okunniga dispyter”, 2 Tim 2:14, 23-25, Tit 3:9-11.

131:2. Som ett litet barn, jfr Matt 18:3-4 med kommentar.


© Ragnar Blomfelt