PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 108

1 En psalmsång av David.

2 Gud, mitt hjärta är tryggt.

Jag vill sjunga och spela av hela min själ.

3 Vakna, harpa och lyra,

jag vill väcka gryningen!

4 Herre, jag vill prisa dig bland folken,

lovsjunga dig bland folkslagen.

5 För din kärlek når över himlen,

din sanning når skyarna.

6 Gud, visa dig upphöjd över himlen,

visa din härlighet över hela jorden!

7 Fräls genom din kraft och svara mig,

så att dina älskade räddas.

8 Gud har talat i sin helighet:

”Jag ska triumfera!

Jag ska dela upp Shekem

och mäta Suckotdalen.

9 Gilead och Manasse tillhör mig,

Efraim är min hjälm, Juda är min spira.

10 Moab är mitt handfat.

På Edom kastar jag min sandal.

Mot filisteerna ropar jag i triumf.”

11 Vem för mig till den befästa staden,

vem leder mig till Edom?

12 Gud, har inte du stött bort oss?

Gud, du följer ju inte med våra härar.

13 Bistå oss mot fienden,

för mänsklig hjälp är värdelös.

14 Med Gud utför vi mäktiga ting,

han ska trampa ner våra fiender.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Första delen av psalmen återfinns även i Ps 57:8-12 och andra delen även i Ps 60:7-14.

108:4. David vill prisa Gud inte bara bland de troende i Israel utan också bland de omgivande hednafolken, bl.a. eftersom ”hela jorden” (v. 6) tillhör Gud och likaså jordens folk, v. 10.

108:8-10. Platserna och namnen (Shekem, Suckotdalen, Gilead, Manasse, Efraim, Juda) representerar hela Israel. Därtill omnämns några fientliga grannfolk (Moab, Edom, filisteerna). Guds välde och makt sträcker sig över alla folk. handfatkastar jag min sandal (v. 10), bildspråket syftar bl.a. på att Moab och Edom ska bli förödmjukade och få slava åt Gud.

108:11. Om Edom, se kommentar till Mal 1:4. Här avses tydligen ett kommande angrepp mot Edom (v. 12-14).

108:13-14. fienden fiender, Edom (v. 11). Och i förlängningen varje motståndare (mänsklig/demonisk) till Guds församling.

108:14. han trampar ner våra fiender, jfr Rom 16:20 med kommentar.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt