JOEL

KAPITEL 3

Guds dom över folken

1 För se, i de dagarna och på den tiden, när jag återupprättar Juda och Jerusalem, 2 ska jag samla alla folk och föra dem ner till Joshafats dal. Där ska jag hålla dom över dem vad gäller mitt folk Israel, min egendom, som de skingrat bland folken. De delade mitt land 3 och kastade lott om mitt folk. De betalade en hora med en pojke och sålde en flicka för vin som de hällde i sig.

4 Och ni Tyros och Sidon, och ni Filisteens alla trakter, vad har ni emot mig? Vill ni hämnas på mig? Om ni vill hämnas ska jag strax vända er hämnd mot era egna huvuden. 5 För ni tog mitt silver och guld och förde bort mina dyrbaraste skatter till era tempel. 6 Ni sålde folket i Juda och Jerusalem till grekerna för att få dem långt bort från sitt hemland. 7 Lyssna! Jag ska resa upp dem från den ort dit ni sålt dem, och det ni gjort låter jag drabba era egna huvuden. 8 Jag ska sälja era söner och döttrar till folket i Juda, och de ska sälja dem till sabeerna, ett folk i fjärran. För Herren har talat.

9 Kungör bland folken:

Heligt krig!

Väck krigarna!

Låt alla soldater avancera och anfalla.

10 Smid era plogbillar till svärd

och era vingårdsknivar till spjut.

Den svage ska säga: 

”Jag är en krigare!”

11 Kom fort alla folk häromkring,

samla er!

Herre, sänd ner dina krigare!

12 Folken ska resa sig

och dra till Joshafats dal,

för där ska jag sitta till doms

över alla folk häromkring.

13 Svinga lien, för skörden är mogen.

Kom och trampa, för vinpressen är full.

Ja, presskaren flödar över,

för deras ondska är stor.

14 Det är larmande skaror

i Domens dal,

för Herrens dag är nära

i Domens dal.

15 Solen och månen förmörkas

och stjärnorna mister sitt sken.

16 Herren ryter från Sion

och höjer sin röst från Jerusalem.

Himlen och jorden bävar.

Men Herren är ett värn för sitt folk,

en borg för Israels söner.

17 Då ska ni förstå

att jag är Jahve er Gud

som bor på Sion, mitt heliga berg.

Jerusalem ska vara heligt,

aldrig mer genomfaras av främlingar.

18 Den dagen ska bergen drypa av druvsaft

och kullarna flöda av mjölk.

Alla Judas bäckar ska flöda.

Från Herrens hus 

ska springa fram en källa 

som vattnar Akaciedalen.

19 Egypten ska läggas öde

och Edom bli en ödemark.

För de brukade våld mot Judas söner,

de spillde oskyldigt blod i deras land.

20 Juda ska alltid vara bebott,

Jerusalem från släkte till släkte.

21 Jag ska hämnas deras blod

som jag inte redan hämnat.

För Herren bor i Sion.

Amos

Föregående

3:2, 12. Joshafat betyder ’Jahve dömer’. Joshafats dal kan ses som en symbolisk plats för det som i Nya Testamentet motsvaras av Harmagedon, se Upp 16:16 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt