JOEL

1 2 3

KAPITEL 1

Gräshopporna

1 Detta är Herrens ord som kom till Joel, Petuels son.

2 Hör på, ni äldste,

lyssna, alla boende i landet!

Har något sådant hänt i era dagar

eller under era fäders tid?

3 Berätta för era söner om detta,

och de ska berätta för sina söner,

och deras söner för nästa släkte.

4 Det som gräshopporna lämnade

åt gräshoppssvärmar upp,

det som svärmarna lämnade

åt andra gräshoppsarter upp.

Gråt och sörj!

5 Vakna, ni berusade, och gråt!

Jämra er, alla vindrinkare,

ni förnekas nämligen det nya vinet!

6 För ett folk har invaderat mitt land.

Det är ett mäktigt och oräkneligt folk

med tänder som ett lejon

och bett som en lejoninna.

7 De ödelade min vinstock

och förstörde mitt fikonträd.

De skalade av 

och kastade bort barken

och lämnade grenarna vita.

8 Sörj som en sorgklädd jungfru

sörjer över sin ungdoms brudgum.

9 Matoffer och dryckesoffer

har försvunnit från Herrens hus.

Prästerna, Herrens tjänare, sörjer.

10 Åkern är ödelagd, marken sörjer,

för säden är förstörd.

Det nya vinet har torkat bort,

olivoljan har sinat.

11 Bönder, var bestörta,

vinodlare, jämra er,

över vetet och kornet,

för åkerns skörd är förstörd.

12 Vinstocken är förtorkad,

fikonträdet vissnat.

Granatäppelträdet, dadelpalmen, äppelträdet

– alla markens träd är förtorkade.

Hos människosläktet har glädjen torkat bort.

13 Klä er i säcktyg och sörj, ni präster,

jämra er, ni som tjänar vid altaret.

Kom, tillbringa natten i säcktyg,

ni min Guds tjänare.

För matoffer och dryckesoffer 

hålls borta från er Guds hus.

14 Avskilj en fasta,

utropa en högtidssamling!

Samla de äldste

och alla boende i landet

till Jahves, er Guds, hus,

och ropa till Jahve.

Herrens dag är nära

15 O, vilken dag!

Ja, Herrens dag är nära,

den kommer våldsamt

från den Allsmäktige.

16 Försvann inte födan inför våra ögon,

glädje och jubel från vår Guds hus?

17 Utsädet ligger förtorkat

under jordklumpar.

Förrådshusen står öde.

Och ladorna förfaller

eftersom säden torkat bort.

18 Hör hur boskapen stönar!

Nötkreaturen irrar omkring

eftersom de inte har bete.

Även fårhjordarna lider.

19 Herre, jag ropar till dig!

För en eld har förtärt

betet i ödemarken,

en låga har bränt

markens alla träd.

20 Även vilddjuren flämtar efter dig.

För bäckarna har torkat ut

och en eld har förtärt

betet i ödemarken.

Nästa

1:1. Joel betyder ’Jahve är Gud’. När han verkade som profet är okänt.

© Ragnar Blomfelt