HOSEA

KAPITEL 6

Guds folk i behov av omvändelse

1 ”Kom, låt oss vända om till Herren!

För han rev oss, han ska hela oss.

Han slog oss, han ska förbinda oss.

2 Han gör oss levande efter två dagar.

Han reser upp oss på tredje dagen,

så att vi kan leva i hans närvaro.

3 Låt oss sträva efter 

att noga lära känna Herren.

Han ska träda fram

lika visst som soluppgången.

Han ska komma till oss som regnet,

ett vårregn som vattnar jorden.”

4 Vad ska jag göra med dig, Efraim?

Vad ska jag göra med dig, Juda?

Er kärlek är som morgondimman,

likt dagg som strax försvinner.

5 Därför högg jag ner dem

genom profeterna.

Jag dödade dem 

med ord från min mun.

Mina domar går fram som ljuset.

6 För jag vill se kärlek och inte offer,

kunskap om Gud framför brännoffer.

7 Men som Adam bröt de förbundet,

där var de falska mot mig.

8 Gilead är en ondskefull stad,

full av blodspår.

9 Prästhopen ligger som rövarband 

i bakhåll på folk.

De mördar på vägen till Shekem.

De begår illdåd.

10 Jag har sett hemska ting

i Israels hus.

Efraim lever promiskuöst,

Israel orenar sig.

11 Juda, även för dig

är en skördetid bestämd,

när jag återupprättar mitt folk.

Nästa

Föregående

6:6. Citeras i Matt 9:13, 12:7.

© Ragnar Blomfelt