FILIPPERBREVET

1   2   4

kapitel 3

Rättfärdigheten genom tron

1 För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren. Att jag upprepar vad jag tidigare skrivit är inget besvär för mig, och er ger det trygghet. 2 Akta er för ”hundarna”. Akta er för de onda arbetarna. Akta er för de sönderskurna. 3 För vi är de omskurna, vi som tjänar i Guds Ande och har vår stolthet i Kristus Jesus och inte förlitar oss på mänskliga meriter, 4 fast även jag kunde förlita mig på sådant. Om någon annan anser sig kunna förlita sig på mänskliga meriter, så kan jag det ännu mer: 5 omskuren på åttonde dagen, tillhör Israels folk, av Benjamins stam, en hebré född av hebreer, i fråga om lagen en farisé, 6 i fråga om hängivenhet en förföljare av församlingen, i fråga om lagrättfärdighet fulländad. 7 Men allt det som var fördelar för mig betraktar jag nu som värdelöst på grund av Kristus. 8 Jag betraktar i sanning allt som värdelöst med tanke på det som är långt mera värt – kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. På grund av honom blev allt utan värde för mig och jag räknar allt som sopor för att jag ska vinna Kristus 9 och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet som utgår från lagen utan med den som kommer genom tro på Kristus – rättfärdigheten från Gud genom tron. 10 Detta för att jag ska lära känna Kristus och kraften av hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död, 11 i hopp om att nå fram till uppståndelsen från de döda.

Strävar mot målet

12 Det är inte så att jag redan ägde detta eller redan blivit fullkomlig. Men jag strävar efter att gripa det eftersom Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. 13 Bröder, jag menar inte att jag har det i mitt grepp, men jag gör följande: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför 14 och strävar mot målet för att vinna segerpriset där ovan, det som Gud har kallat oss till i Kristus Jesus. 15 Det är så alla vi fullmogna bör tänka. Och tänker ni annorlunda i något avseende ska Gud klargöra även det för er. 16 Nu fortsätter vi på den väg som vi har nått fram till.

Förtappelsen – himlen

17 Bröder, efterlikna mig och fäst blicken på dem som lever efter det mönster vi gav er. 18 För jag har ofta sagt till er, och nu säger jag det under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 Deras slut är förtappelsen. Deras gud är magen. De glorifierar sin liderlighet. De tänker bara på det jordiska. 20 Men vårt medborgarskap är i himlen, och därifrån väntar vi en Frälsare, Herren Jesus Kristus. 21 Han ska förvandla vår ömkliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, med den kraft han har att lägga allt under sig. 4:1 Stå därför stadigt i Herren, mina kära och efterlängtade bröder, min glädje och min segerkrans, mina älskade.

Föregående     Nästa

3:2”hundarna”, ett starkt nedsättande och föraktfullt ord som judarna kunde använda om hednafolken (jfr 5 Mos 23:17-18, Ps 59:7, 15, Matt 7:6, 15:26,  2 Petr 2:22, Upp 22:15). Paulus vänder uttrycket mot hans judiska motståndare. de sönderskurna, syftar på judarnas omskärelse.

3:3vi är de omskurna, de flesta kristna i Filippi var icke-judar. Men Paulus menar här att de tillsammans med alla andra troende på Kristus utgör Guds verkliga folk (jfr Rom 2:28-29).

3:3-4. ”mänskliga meriter … sådant … mänskliga meriter.” Alternativ översättning: kött … kött … kött.

3:5-9. Innan Paulus kom till tro på Kristus var han en hängiven jude ivrig att hålla Guds lag. Ur religiös synvinkel hade han ett imponerande CV att visa upp både inför människor och Gud. Men all hängiven gudsdyrkan som grundas på religiösa lagar och påbud blir som värdelösa sopor när det ställs inför rättfärdigheten från Gud genom tron (v. 9).

3:10dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död, om lidande, se Kol 1:24 med kommentar.

3:12detta, dvs fullt ut det som nämns i v. 10-11. fått mig i sitt grepp, Apg 9:3-18.

3:13glömmer det som ligger bakom, hans tidigare liv (v. 4-6).

3:14segerpriset där ovan, jfr Ef 1:18, 2 Tim 4:8, 1 Petr 5:4, Upp 2:7, 17, 26-28, 3:5, 12, 21.

3:16den väg, avser bl.a. rättfärdighetens väg (v. 9) och allt annat som behandlas i v. 9-14.

3:18fiender till Kristi kors, avser: a) judarna, b) sådana som bekänner sig till Kristus men som trotsigt lever i synd och utsvävningar utan ånger, c) alla i världen som förnekar Jesus Kristus, Guds Son.

3:19. Det som ofta kännetecknar förtappelsens människor är att de är helt upptagna med sådant som rör mat och sex, och med allt annat ytligt och förgängligt i den här världen. Deras liv styrs av timliga intressen och begär, och inte av andliga och eviga ting.

3:20vårt medborgarskap är i himlen, här på jorden är vi främlingar som längtar att få komma hem, (1:23, Kol 3:2, Hebr 11:9-10, 13-16, 26, 1 Petr 1:17, 2:11). Frälsare, se kommentar till Joh 4:42.

3:21. Jfr Rom 8:11, 1 Kor 15:35-55, 1 Joh 3:2.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt