FÖRSTA MOSEBOKEN

KAPITEL 9

Guds förbund med Noa

1 Gud välsignade Noa och hans söner och sa till dem: ”Var fruktsamma, bli många och fyll jorden. 2 Fruktan och rädsla för er ska komma över alla jordens djur och alla himlens fåglar, över alla markens kryp och över alla havets fiskar. Ni har fått makt över dem. 3 Allt som rör sig och lever ska ni ha till föda. Så som jag gav er de gröna örterna ger jag er nu allt detta. 4 Men ni ska inte äta kött som har liv, alltså sitt blod.

5 Och för ert eget blod och liv kräver jag vedergällning. Jag utkräver det av alla djur, och av människan. Jag kräver att varje person som tar en människas liv ska vedergällas. 6 Den som utgjuter människoblod, hans blod måste utgjutas av människa, för Gud gjorde människan till sin avbild.

7 Och ni ska vara fruktsamma och bli många. Utbred er på jorden och bli många!”

8 Gud sa till Noa och hans söner: 9 ”Lyssna, jag upprättar mitt förbund med er och era efterkommande 10 och med alla levande varelser hos er: fåglarna, boskapen och jordens alla djur, alla som lämnade arken, alla djur på jorden. 11 Jag upprättar mitt förbund med er: Aldrig mer ska allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer ska en flod komma och fördärva jorden.”

12 Och Gud sa: ”Detta är förbundstecknet som jag sluter mellan mig och er och alla levande varelser hos er, för alla framtida släktled: 13 Jag placerar min regnbåge bland molnen. Den ska vara förbundstecknet mellan mig och jorden. 14 När jag hopar moln över jorden och regnbågen syns bland molnen, 15 då ska jag tänka på mitt förbund mellan mig och er och alla levande varelser, allt kött. Och vattnet ska inte mer bli en flod som utplånar allt kött. 16 När regnbågen är bland molnen ska jag se den och tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt kött på jorden.” 17 Gud sa till Noa: ”Detta är förbundstecknet som jag har upprättat mellan mig och allt kött på jorden.”

Noa berusad

18 Noas söner som gick ut ur arken var Sem, Ham och Jafet. Ham var far till Kanaan. 19 Dessa tre var Noas söner och av dem har hela jorden blivit befolkad.

20 Noa började bruka jorden, och han anlade en vingård. 21 Men när han drack av vinet blev han berusad och låg naken i sitt tält. 22 Ham, Kanaans far, såg sin far naken och gick ut och berättade det för sina båda bröder. 23 Då tog Sem och Jafet ett klädesplagg och lade det på sina axlar, gick baklänges in och höljde över sin fars nakna kropp. De vände bort ansiktet så att de inte såg sin fars nakenhet. 24 När Noa vaknade ur ruset och fick veta vad hans yngste son hade gjort mot honom, sa han: 25 ”Förbannad är Kanaan! Han ska bli ringaste slav åt sina bröder.” 26 Han sa också: ”Lovprisad är Jahve, Sems Gud! Kanaan ska bli Sems slav. 27 Gud ska utvidga Jafet. Han ska bo i Sems tält, och Kanaan ska bli deras slav.”

28 Noa levde 350 år efter floden. 29 Så Noas livslängd blev 950 år. Sedan dog han.

Nästa

Föregående

9:5-6. Gud kräver dödsstraff för mördare utifrån människovärdets grund. Se även 2 Mos 21:12-15, 3 Mos 24:17, 4 Mos 35:16-21, 30-34, 5 Mos 19:11-13, samt Rom 13:4 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt