FÖRSTA MOSEBOKEN

KAPITEL 40

Josef uttyder drömmar

1 En tid därefter hände det att den egyptiske kungens munskänk och hans bagare begick förseelser mot sin herre, kungen av Egypten. 2 Farao blev arg på sina båda hovmän, förste munskänken och förste bagaren. 3 Han satte dem i förvar hos befälhavaren för livvakterna, i fängelset där Josef var fånge. 4 Befälhavaren för livvakterna utsåg Josef att vara hos dem och tjäna dem. De satt där i förvar en tid.

5 I fängelset hade den egyptiske kungens munskänk och hans bagare under samma natt var sin dröm med olika tydning. 6 När Josef kom in till dem på morgonen såg han att de var nedstämda. 7 Han frågade faraos hovmän som satt i förvar med honom i hans herres hus: ”Varför ser ni så dystra ut i dag?” 8 De svarade: ”Vi har drömt, men det finns ingen som kan tyda våra drömmar.” Josef sa: ”Hör inte tydningen Gud till? Berätta för mig.”

9 Då berättade förste munskänken sin dröm för Josef och sa: ”I min dröm stod en vinstock framför mig. 10 Vinstocken hade tre rankor. Så fort den sköt skott slog blommorna ut och klasarna bar mogna druvor. 11 Jag hade faraos bägare i handen. Jag tog druvorna, pressade dem i faraos bägare och satte den i hans hand.” 12 Josef sa: ”Här är tydningen: De tre rankorna betyder tre dagar. 13 Om tre dagar ska farao upphöja dig och du får tillbaka din ställning. Du ska få ge farao bägaren i handen som förut när du var hans munskänk. 14 Men kom ihåg mig när det går bra för dig. Visa mig vänlighet och påminn farao om mig så jag kommer ifrån det här stället. 15 Jag blev bortrövad från hebreernas land och här har jag oskyldig satts i den här hålan.”

16 När förste bagaren såg att Josef hade gett en god tydning sa han till honom: ”Även jag hade en dröm. Jag bar tre korgar med vetebröd på huvudet. 17 I den översta korgen fanns all slags bakverk åt farao. Men fåglarna åt dem ur korgen på mitt huvud.” 18 Josef svarade: ”Här är tydningen: De tre korgarna betyder tre dagar. 19 Om tre dagar ska farao upphöja ditt huvud – genom att kapa av det! Han ska hänga dig på trä, och fåglarna ska äta ditt kött.”

20 Tre dagar därefter inföll faraos födelsedag. Då höll han ett gästabud för alla sina tjänare. Och han upphöjde bland sina tjänare både förste munskänken och förste bagaren. 21 Han gav förste munskänken tillbaka sin ställning så han åter fick sätta bägaren i faraos hand. 22 Men förste bagaren hängde han. Det blev så som Josef hade uttytt för dem.

23 Men förste munskänken tänkte inte på Josef utan glömde honom.

Nästa

Föregående

40:6. Josef. Som nu var 28 år (41:1, 46).

© Ragnar Blomfelt