FÖRSTA MOSEBOKEN

KAPITEL 23

Saras död och begravning

1 Sara levde 127 år. Det blev Saras livslängd. 2 Hon dog i Kirjat-Arba, det är Hebron i Kanaan. Och Abraham kom för att sörja Sara och begråta henne. 3 Abraham reste sig sedan upp från sin döda och sa till Hets söner: 4 ”Jag är en främling bosatt bland er. Ge mig ett stycke mark till gravplats bland er, så att jag kan begrava min döda.” 5 Hets söner svarade Abraham: 6 ”Hör på oss, herre. Du är en Guds furste bland oss. Begrav din döda i den bästa av våra gravar. Ingen av oss ska neka dig sin grav, du ska få begrava din döda.” 7 Då reste sig Abraham och bugade för Hets söner, landets folk. 8 Och han sa: ”Om det är er önskan att jag ska få begrava min döda, så lyssna på mig. Lägg ett gott ord för mig hos Efron, Sohars son, 9 så att han ger mig grottan i Makpela som tillhör honom, den vid utkanten av hans mark. Låt honom offentligt ge mig den mot full betalning som egen gravplats bland er.”

10 Efron satt där bland Hets söner. Och hettiten Efron svarade Abraham inför alla Hets söner som kom till stadsporten: 11 ”Nej, min herre, lyssna på mig. Jag skänker dig fältet, likaså grottan som finns där. Jag ger den åt dig i närvaro av mitt folks söner. Begrav din döda.” 12 Abraham bugade sig för landets folk 13 och sa till Efron inför folket: ”Var snäll och lyssna på mig. Jag betalar för markens värde. Ta emot det av mig och jag ska begrava min döda där.” 14 Efron svarade Abraham: 15 ”Min herre, lyssna på mig. En bit mark värd fyra kilo silver, vad är det oss emellan? Begrav din döda.” 16 Abraham hörde på Efron och vägde upp åt honom summan som han nämnt inför Hets söner, fyra kilo silver, efter köpmäns viktstandard.

17 Så överläts åt Abraham Efrons mark i Makpela nära Mamre, både fältet och grottan som fanns där samt alla träd över hela området. 18 Det skedde i närvaro av Hets söner och alla som kommit till stadsporten. 19 Därefter begravde Abraham sin hustru Sara i grottan vid fältet i Makpela nära Mamre, det är Hebron i Kanaan. 20 Fältet och grottan som fanns där överläts av Hets söner till Abraham som egen gravplats.

Nästa

Föregående

23:1. 127 år. Sara är enda kvinnan i Bibeln vars dödsålder anges. 

23:4. Jag är en främling. Detta omnämns även i Hebr 11:8-10.

23:9. Makpela. Där skulle även Abraham, Isak, Rebecka, Lea och Jakob komma att begravas (49:31, 50:13).

© Ragnar Blomfelt