Exempel på likheter mellan Svenska Folkbibeln14 (SFB14) 
och svenskbibel (SB). Och några reflektioner.

 

Det finns ett släktskap mellan svenskbibel (SB) och SvenskaFolkbibeln (SFB). Dels därför att jag själv var mycket aktiv inom SFB förut, men också därför att båda översättningarna utgår från i princip samma översättningsfilosofi. Likheterna är därför många. Men väsentliga skillnader finns vilket gör bägge översättningarna berättigade.

När jag december 2014 gick igenom nyrevideringen av SFB som fått namnet SFB14 så fann jag att många av de ändringar som gjorts innebär att likheterna mellan SFB och SB nu blivit ännu större. Jag ska här nedan ge några exempel på det. Efter exemplen ger jag en kommentar till hur man bör se på detta.

Jag började alltså med att jämföra SFB14 med SFB1998, och då jag upptäckte en lite större förändring så kontrollerade jag med SB. Och när jag då fann att SFB14 och SB hade blivit identiskt lika eller likartat, så antecknade jag det.

Den första raden här nedan efter varje bibelhänvisning är från SFB (den version som kom 1998), den andra raden är från SB (som kom 2009), den tredje raden är från SFB (den version som kom 2014).

Matt 1:2

Abraham födde Isak (SFB1998)

Abraham var far till Isak (SB2009)

Abraham blev far till Isak (SFB2014)

Matt 1:11

då folket fördes bort i fångenskap till Babel

då folket bortfördes till Babel

då folket fördes bort till Babylonien.

Matt 1:19

Josef, hennes man, var god och rättfärdig

Hennes man Josef var rättfärdig

Hennes man Josef var rättfärdig

Matt 1:25

Och honom gav han namnet Jesus.

Och han gav honom namnet Jesus.

Och han gav honom namnet Jesus.

Matt 3:1 m.fl. ställen

predikade

förkunnade

förkunnade

Matt 3:5

Jerusalem

Folk från Jerusalem

Folket i Jerusalem

Matt 3:10

Redan är yxan

Yxan är redan

Yxan är redan

Matt 3:12

logen

ladan

ladan

Matt 3:14

Det är jag som behöver döpas av dig

Jag behöver döpas av dig

Jag behöver döpas av dig

Matt 4:17 m.fl. ställen

himmelriket är nu här

himmelriket är nära

Himmelriket är nära

Matt 4:25

mycket folk

stora skaror

Stora skaror

Matt 5:14

Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg.

En stad på ett berg kan inte döljas.

En stad som ligger på ett berg kan inte döljas.

Matt 5:15

ljushållaren

hållaren

hållaren

Matt 5:18 m.fl. ställen

Amen säger jag er

Det jag säger till er är sant

Jag säger er sanningen

Matt 5:25

Var angelägen om

Skynda att

Skynda dig att

Matt 5:29

en av dina lemmar

en del av din kropp

en del av din kropp

Matt 5:43-44

ovän … ovänner

fiende … fiender

fiende … fiender

Matt 6:7

rabbla långa böner

rabbla tomma ord

rabbla tomma ord

Matt 6:9

Fader vår, som är i himlen

Vår Fader i himlen

Vår Far i himlen

Matt 6:9

Helgat blive ditt namn

Låt ditt namn hållas heligt

låt ditt namn bli helgat

Matt 6:10

Komme ditt rike

Låt ditt rike komma

Låt ditt rike komma

Matt 6:10

Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen

Låt din vilja ske på jorden så som i himlen

Låt din vilja ske, på jorden som i himlen

Matt 6:11

Ge oss i dag vårt bröd för dagen

Ge oss i dag vårt dagliga bröd

Ge oss i dag vårt dagliga bröd

Matt 6:24

och se ner på den andre

och förakta den andre

och förakta den andre

Matt 6:25

Gör er inte bekymmer för ert liv

Bekymra er inte för ert liv

Bekymra er inte för ert liv

Matt 8:7

Skall då jag komma och bota honom?

Jag ska komma och bota honom.

Jag kommer och botar honom.

Matt 8:29

Vad har vi med dig att göra

Vad har du med oss att göra

Vad har du med oss att göra

Matt 8:30

Ett gott stycke därifrån

En bit därifrån

En bit därifrån

Matt 10:10

lädersäck

väska

väska

Matt 10:15

drägligare

lindrigare

lindrigare

Matt 10:18 m.fl. ställen

landshövdingar

ståthållare

ståthållare

Matt 10:29

utan er Faders vilja

utan er Fader

utan er Far

Matt 11:11

den mindre

den minste

den minste

Matt 12:3

följeslagare

män

män

Matt 12:41 (42)

Och se, här är mer än Salomo.

Och här är något som är större än Jona.

och här är något som är större än Jona.

Matt 12:45

Så blir för den människan det sista värre än det första.

För den människan blir slutet värre än början.

För den människan blir slutet värre än början.

Matt 13:13

Jag talar till dem i liknelser

Därför talar jag till dem i liknelser

Därför talar jag till dem i liknelser

Matt 13:14

Även om ni hör, skall ni inte förstå

Ni ska lyssna och lyssna men ingenting förstå

Ni ska höra och höra men inte förstå

Matt 13:47

en not

ett nät

ett nät

Matt 13:52

en man

en husbonde

en husbonde

Matt 14:3

och slå honom i bojor

och binda

och binda

Matt 14:3

för Herodias skull

på grund av Herodias

på grund av Herodias

Matt 14:8

intalades

uppmanades

uppmanades

Matt 14:9

Fastän kungen var bedrövad

Kungen blev bedrövad

Kungen blev bedrövad

Matt 14:11

den lilla flickan, och hon bar det till sin mamma

flickan, och hon bar det till sin mor

flickan, och hon bar det till sin mor

Matt 15:32

Det gör mig ont om dessa människor.

Jag lider med folket,

Jag lider med folket.

Matt 16:11

Jag sade ju att ni skulle akta er för

Akta er för

Akta er för

Matt 16:24

ta sitt kors på sig

ta sitt kors

ta sitt kors

Matt 17:6

föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan

föll de skräckslagna ner på sina ansikten

föll de skräckslagna ner på sina ansikten

Matt 17:7

Stig upp och var inte förskräckta!

Res er upp och var inte rädda.

Res er upp och var inte rädda!

Matt 17:8

Och när de såg upp

De lyfte blicken

Och när de lyfte blicken

Matt 17:9

Tala inte om

Berätta inte

Berätta inte

Matt 18:34

honom till fångvaktarna

honom till att torteras

honom till torterarna

Matt 19:2

och han botade dem.

och han botade dem där.

och han botade dem där.

Matt 19:17

En är den Gode

Det finns endast en som är god.

Det finns bara en som är god.

Matt 19:24

synålsöga

nålsöga

nålsöga

Matt 19:30

som är de första skall bli de sista, och många som är de sista skall bli de första.

många som är först ska bli sist, och många som är sist ska bli först.

många som är först ska bli sist, och många som är sist ska bli först.

Matt 20:3 (6)

arbetslösa

sysslolösa

sysslolösa

Matt 20:13

jag gör dig ingen orätt

jag är inte orättvis mot dig

jag är inte orättvis mot dig

Matt 20:22-23 m.fl. ställen

kalk

bägare

bägare

Matt 21:1 m.fl. ställen

Oljeberget

Olivberget

Olivberget

Matt 21:16

låter du en lovsång stiga upp till dig

har du berett dig lovsång

har du berett en lovsång

Matt 21:32

horor

prostituerade

prostituerade

Matt 22:32

Han är inte en Gud för döda utan för levande.

Gud är inte de dödas Gud, utan de levandes.

Han är inte de dödas Gud, utan de levandes.

Matt 22:38

främsta

första

första

Matt 22:43

driven av Anden

genom Anden

genom Anden

Matt 23:2

På Moses stol sitter de skriftlärda och fariséerna.

De skriftlärda och fariséerna har satt sig på Moses stol.

De skriftlärda och fariséerna har satt sig på Moses stol.

Matt 24:17

ta med sig det som finns i huset

hämta något från sitt hus

hämta något från sitt hus

Matt 25:2, 4, 8, 9

förståndiga

kloka

kloka

Matt 25:5

sömniga

dåsiga

dåsiga

Matt 25:6

brudgummen kommer!

Brudgummen är här

Brudgummen är här

Matt 25:16

och satte dem i omlopp

och gjorde affärer med dem

och gjorde affärer med dem

Matt 26:5

oro

upplopp

upplopp

Matt 26:37

ängslan

Sorg

sorg

Matt 26:66

Han är skyldig till döden.

Han förtjänar döden.

Han förtjänar döden!

Matt 26:67

Andra gav honom piskrapp

andra gav honom örfilar

Andra slog honom i ansiktet

Matt 26:70

Jag vet inte vad du menar.

Jag vet inte vad du pratar om.

Jag vet inte vad du pratar om.

Matt 27:2 m.fl. ställen

landshövdingen

ståthållaren

ståthållaren

Matt 27:42

hjälpt … hjälpa

frälst … frälsa

frälst … frälsa

Matt 27:62 m.fl. ställen

tillredelsedagen

förberedelsedagen

förberedelsedagen

Mark 1:8

Jag döper er

Jag har döpt er

Jag har döpt er

Mark 1:14

Sedan … predikade

Efter att … förkunnade

Efter att … förkunnade

Mark 1:15 m.fl. ställen

Guds rike är nu här

Guds rike är nära

Guds rike är nära

Mark 2:7

Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud.

Vem kan förlåta synder utom Gud?

Vem kan förlåta synder utom Gud?

Mark 3:3

Stig fram.

Ställ dig här i mitten.

Ställ dig här i mitten.

Mark 4:33

på ett sådant sätt att de ville lyssna.

så långt de nu kunde förstå.

på ett sådant sätt att de kunde förstå.

Mark 5:7

Vad har jag med dig att göra

Vad har du med mig att göra

Vad har du med mig att göra

Mark 6:8

lädersäck

väska

väska

Mark 6:43

Sedan plockade lärjungarna upp brödstyckena och det som blev över av fiskarna, tolv korgar fulla.

och man samlade ihop tolv korgar fulla med brödbitar och fisk.

och man plockade tolv korgar fulla med brödbitar och fisk.

Mark 6:48

vid fjärde nattväkten

Strax före gryningen

Mot slutet av natten

Mark 7:17

vad han menade med denna liknelse

honom om liknelsen

honom om liknelsen

Mark 8:2

Det gör mig ont om dessa människor

Jag lider med folket

Jag lider med folket

Mark 10:49

Var vid gott mod

Lugn

Lugn

Mark 11:5

Vad menar ni med att lösa fölet?

Vad gör ni? Löser ni fölet?

Vad gör ni? Tar ni loss fölet?

Mark 12:40

och ursäktar sig med sina långa böner

och ber långa böner för skenets skull

och ber långa böner för syns skull

Mark 14:2

för att det inte skall uppstå oro bland folket.

för då kan det bli upplopp bland folket.

då kan det bli upplopp bland folket.

Mark 14:8

Hon har fullgjort sin uppgift.

Hon har gjort det hon kunde,

Hon har gjort vad hon kunde,

Mark 14:27

Ni skall alla komma på fall.

Ni ska alla överge mig,

Ni kommer alla att överge mig.

Mark 14:32

Stanna här,

Sätt er här

Sätt er här

Mark 14:35

jorden

marken

marken

Mark 14:39

och bad samma bön

och bad med samma ord

och bad med samma ord

Mark 14:41

Ni sover nu och vilar er.

Sover ni fortfarande och vilar er?

Sover ni än och vilar er?

Mark 14:69

hon sade också

och sa igen

och sade igen

Mark 15:30-31

Hjälp … hjälpt … hjälpa

fräls … frälst … frälsa

fräls … frälst … frälsa

Mark 15:38 m.fl. ställen

förlåten

förhänget

förhänget

Mark 15:44

om Jesus redan hade dött.

om Jesus varit död länge.

om Jesus varit död länge.

Mark 14:45

När han fick veta det

När han fått det bekräftat

När han fick det bekräftat

Luk 1:3

ädle Teofilus

Högt ärade Theofilos

högt ärade Teofilus

Luk 1:13

Frukta inte

Var inte rädd

Var inte rädd

Luk 1:24

visade sig inte öppet

drog sig undan

drog sig undan

Luk 1:46

prisar

upphöjer

upphöjer

Luk 1:48

prisa mig salig

kalla mig salig

kalla mig salig

Luk 1:56

henne

Elisabet

Elisabet

Luk 2:15

hade lämnat dem

hade lämnat dem

Luk 2:22

förbi

När tiden kom

När tiden var inne

Luk 2:34

ett tecken som blir motsagt

ett tecken som väcker motstånd

ett tecken som väcker motstånd

Luk 2:47

över hans förståndiga svar

över hans förstånd och hans svar

över hans förstånd och hans svar

Luk 2:51

var alltid lydig mot dem

underordnade sig dem i allt

underordnade sig dem

Luk 5:8

föll han ner för Jesus

föll han ner vid Jesu knän

föll han ner vid Jesu knän

Luk 6:24

Men ni skall veta …

Men för att ni ska veta …

Men för att ni ska veta …

Luk 7:2

satte stort värde på

uppskattade

uppskattade

Luk 7:23

som inte kommer på fall för min skull

som inte tar anstöt av mig

som inte tar anstöt av mig

Luk 7:28

mindre

minste

minste

Luk 7:37

olja

balsam

balsam

Luk 8:2

befriade

botade

botade

Luk 8:28

Vad har jag med dig att göra

Vad har du med mig att göra

Vad har du med mig att göra

Luk 8:29

Jesus hade just befallt

Jesus hade nämligen befallt

Jesus hade nämligen befallt

Luk 8:40

tog folket emot honom

välkomnade folket honom

välkomnade folket honom

Luk 9:45

Det var fördolt för dem, och de kunde inte

det var fördolt för dem så att de inte

Det var fördolt för dem så att de inte

Luk 10:6

skall den frid ni tillönskar

ska er frid

ska er frid

Luk 10:12

drägligare

lindrigare

lindrigare

Luk 10:13

ångrat sig

omvänt sig

omvänt sig

Luk 10:20

Men gläd er inte så mycket

Men gläds inte över

Men gläd er inte över

Luk 10:21

men uppenbarat det för de olärda och små

och uppenbarat det för små barn

och uppenbarat det för små barn

Luk 10:25

(ingen rubrik)

Den barmhärtige samariern

Den barmhärtige samariern

Luk 10:26

Vad läser du där?

Hur läser du?

Hur läser du där?

Luk 10:29

Då ville mannen försvara sig

Då ville han rättfärdiga sig själv

Då ville mannen rättfärdiga sig

Luk 11:3

vårt bröd för dagen

vårt dagliga bröd

vårt dagliga bröd

Luk 11:24-26

han … han … han

den … den … den

den … den … den

Luk 11:31

Och se, här är mer än Salomo

Och här är något som är större än Salomo

och här är något som är större än Salomo

Luk 11:42

ruta … rätten

vinruta … rättvisan

vinruta … rättvisan

Luk 11:47

gravvårdar

gravmonument

gravmonument

Luk 11:51

som utgöts

som dödades

som blev dödad

Luk 11:52

Själva har ni inte kommit in

Själva gick ni inte in

Själva har ni inte gått in

Luk 12:1

Ta er i akt för

Akta er för

Akta er för

Luk 12:12

låta er veta

lära er

lära er

Luk 12:15

ty en människas liv består inte i

för livet handlar inte om

för livet handlar inte om

Luk 12:51

Menar ni att jag har kommit med fred till jorden?

Tror ni jag har kommit för att skapa fred på jorden?

Tror ni att jag har kommit för att skapa fred på jorden?

Luk 12:54

och så blir det regn

Och det blir så

och det blir så

Luk 13:17

över alla underbara gärningar

över allt det underbara

över allt det underbara

Luk 14:7

Han sade till dem

Luk 15:15

och slöt sig till en av inbyggarna där

och tog tjänst hos en man i det landet

och tog tjänst hos en av landets medborgare

Luk 15:20

föll honom om halsen

omfamnade

omfamnade

Luk 15:23

vara glada

fira

fira

Luk 16:13

se ner på

förakta

förakta

Luk 16:17

sätts ur kraft

faller bort

faller bort

Luk 16:19

glädje och fest

fest och lyx

fest och lyx

Luk 17:6

mulbärsfikonträdet … sätt ner dig

mullbärsträdet … plantera dig

mullbärsträdet … plantera dig

Luk 17:10

Vi har bara gjort det vi var skyldiga att göra

vi har bara gjort vår plikt

Vi har bara gjort vår plikt

Luk 17:16

Och han var samarit

Han var samarier

Han var samarier

Luk 17:21

Inte heller skall man kunna säga:

Ingen ska kunna säga:

Ingen ska kunna säga:

Luk 17:33

vill bevara

försöker behålla

försöker bevara

Luk 18:8

finna en sådan tro

finna tro

finna tron

Luk 18:18

En man i hög ställning

En högt uppsatt person

En högt uppsatt man

Luk 18:22

Då skall du få en skatt

då har du en skatt

Då kommer du att ha en skatt

Luk 19:1

Jesus kom därefter in

Jesus kom in

Jesus kom in

Luk 19:9

till denna familj

till detta hus

till det här huset

Luk 19:21

av fruktan för dig

Jag var nämligen rädd för dig

Jag var nämligen rädd för dig

Luk 19:41

brast han i gråt över den

grät han över den

grät han över den

Luk 20:20

några för att vakta på honom

spioner

spioner

Luk 20:38

Han är inte en Gud för döda utan för levande

Gud är inte de dödas Gud, utan de levandes

Han är inte de dödas Gud utan de levandes

Luk 20:47

ursäktar sig med sina långa böner

ber långa böner för skenets skull

ber långa böner för syns skull

Luk 21:22

vedergällningens tid

straffets tid

straffets tid

Luk 21:28

förlossning

befrielse

befrielse

Luk 22:15

påskalamm

påskmåltid

påskmåltiden

Luk 22:45

bedrövelse

sorg

sorg

Luk 22:60

jag förstår inte vad du menar

jag vet inte vad du pratar om

jag förstår inte vad du pratar om

Luk 23:35

hjälpt … hjälpa

frälst … frälsa

frälst … frälsa

Luk 23:40

Fruktar inte heller du Gud

Fruktar du inte ens Gud

Fruktar du inte ens Gud

Luk 24:13

sextio stadier med

ungefär en mil

drygt en mil

Luk 24:15

talades vid och överlade

samtalade och diskuterade

samtalade och diskuterade

Luk 24:17

samtalar om

går och samtalar

går och samtalar

Luk 24:19

Det som har hänt

Detta med

Detta med

Luk 24:20

rådsmedlemmar

rådsherrar

rådsherrar

Joh 1:45

svenskbibel och SFB nästan identiska.

Joh 3:12

om det som hör jorden till

om det jordiska

om det jordiska

Joh 4:5

det jordstycke

den mark

den mark

Joh 4:25

förkunna

berätta

berätta

Joh 4:36

på samma gång

tillsammans

tillsammans

Joh 4:46

En man i kunglig tjänst

En kunglig ämbetsman

En kunglig ämbetsman

Joh 6:19

ungefär tjugofem eller trettio stadier

en halvmil

ungefär en halvmil

Joh 6:51

Jag är det bröd som ger liv

Jag är det levande brödet

Jag är det levande brödet

Joh 7:18

han talar sanning

är sann

är sann

Joh 8:53

Vem ger du dig ut för att vara?

Vem tror du att du är?

Vem tror du att du är?

Joh 10:19

delade meningar

splittring

splittring

Joh 10:20

från sina sinnen

galen

galen

Joh 10:35

Skriften kan inte göras om intet

Skriften kan inte upphävas

Skriften kan inte upphävas

Joh 11:18

ungefär femton stadier

ungefär tre kilometer

ungefär tre kilometer

Joh 12:40

förstockat

förhärdat

förhärdat

Joh 16:21

har hon svåra smärtor

har hon det svårt

har hon det svårt

Joh 16:22

ni också bedrövade

även ni det svårt

ni också det svårt

Joh 17:1

såg han upp

lyfte han blicken

lyfte han blicken

Joh 18:1

bäcken Kidron

Kidrondalen

Kidrondalen

Joh 18:30

förbrytare

brottsling

brottsling

Joh 18:31

döma någon till döden

avrätta någon

avrätta någon

Joh 18:39

Nu är det sed

Men ni har en sed

Men ni har en sed

Joh 19:13

Lithostroton

Stengården

Stengården

Joh 19:26

Kvinna, se din son.

Kvinna, där är din son.

Kvinna, där är din son.

Joh 19:27

Se din mor.

Där är din mor.

Där är din mor.

Joh 19:30

och gav upp andan.

och överlämnade sin ande.

och överlämnade sin ande.

Joh 20:17

Rör inte vid mig

Rör mig inte

Rör mig inte

Joh 20:25

hålen efter spikarna i hans händer

spikhålen i hans händer

spikhålen i hans händer

Joh 21:1

Tiberias sjö

Tiberiassjön

Tiberiassjön

Joh 21:7

för han var lätt klädd

eftersom han inte var klädd

för han var inte klädd

Joh 21:8

knappt hundra meter

omkring hundra meter

Joh 21:9

glödhög

koleld

koleld

Joh 21:19

för att ge till känna

för att ange

för att ange

Joh 21:20

legat vid Jesu sida

lutat sig mot Jesus

lutat sig mot Jesu bröst

Joh 21:25

skulle skrivas

måste skrivas

måste skrivas

Apg 1:10

se, då stod två män

stod plötsligt två män

stod plötsligt två män

Apg 1:17

och denna tjänst hade fallit på hans lott

och hade del i denna tjänst

och hade fått del i samma tjänst

Apg 2:26

vila i det hoppet

vila i trygghet

vila i trygghet

Apg 2:27

graven

dödsriket

dödsriket

Apg 2:43

alla

varje själ

Varje själ

Apg 3:3

för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva.

för att tigga av dem som gick in i templet.

för att tigga av dem som gick in i templet.

Apg 3:22

låta träda fram åt er

låta uppstå åt er

låta uppstå åt er

Apg 5:4

Du har ljugit, inte bara för människor utan för Gud.

Du har inte ljugit för människor utan för Gud

Du har inte ljugit för människor utan för Gud

Apg 5:31

hövding

furste

furste

Apg 6:5

tyckte att förslaget var gott

förslaget gillades

gillade förslaget

Apg 7:8

Så födde Abraham Isak

Så blev Abraham far till Isak

Så blev Abraham far till Isak

Apg 7:20

han var ett mycket vackert barn

han var ett vackert barn inför Gud

han var vacker inför Gud

Apg 7:35

förnekade

avvisade

avvisade

Apg 7:37

Det var han

Det var denne Mose

Det var denne Mose

Apg 7:37

skall Gud låta träda fram

Gud ska låta uppstå

ska Gud låta uppstå

Apg 7:39

De stötte honom ifrån sig

avvisade honom

avvisade honom

Apg 8:10

Han är den Guds kraft som man kallar Den stora kraften.

Det är han som kallas Guds stora kraft.

Det är han som kallas Guds stora kraft!

Apg 9:2

den vägen

Vägen

Vägen

Apg 9:11

Bege dig till den gata som kallas Raka gatan

Res dig och gå till Raka gatan

Res dig och gå till Raka gatan

Apg 9:15

Gå! Han är ett redskap som jag utvalt

Gå, för han är mitt utvalda redskap

Gå, för han är mitt utvalda redskap

Apg 9:36

Hon gjorde många goda gärningar

Hon var rik på goda gärningar

Hon var rik på goda gärningar

Apg 10:7

en soldat, som var en from man

en from soldat

en from soldat

Apg 10:28

för en jude

för en judisk man

för en judisk man

Apg 10:38

med den helige Andes kraft

med den helige Ande och kraft

med den helige Ande och kraft

Apg 12:3

detta vann bifall

gillade detta

gillade detta

Apg 12:7

Och se,

Plötsligt

Plötsligt

Apg 13:12

slagen med häpnad

överväldigad

överväldigad

Apg 13:33

träda fram

uppstå

uppstå

Apg 13:34

så att han inte mer kommer att vända tillbaka till graven

för att aldrig mer återvända till förgängelsen

för att aldrig mer återvända till förgängelsen

Apg 14:2

eggade upp hedningarna och hetsade dem mot bröderna

hetsade upp hedningarna och förgiftade deras sinnen gentemot bröderna.

hetsade upp hedningarna och förgiftade deras sinnen gentemot bröderna.

Apg 14:8

fanns det en man

satt en man

satt en man

Apg 14:22

lärjungarna

lärjungarnas själar

lärjungarnas själar

Apg 15:29

Allt väl

Allt gott

Allt gott

Apg 15:38

lämnat

övergett

övergett

Apg 16:18

Så gjorde hon

Så höll hon på

Så höll hon på

Apg 17:8

förskräckta

oroliga

oroliga

Apg 17:11

om det kunde förhålla sig så

om allt som sagts stämde

om det stämde

Apg 18:12

landshövding i Akaja

ståthållare i Achaia

ståthållare i Achaia

Apg 19:3

att den helige Ande har blivit utgjuten

att det finns en helige Ande

att det finns en helige Ande

Apg 19:9

’den vägen’

Vägen

Vägen

19:38

så hålls det rättegångar och finns det landshövdingar

så finns det domstolar och ståthållare

så finns det domstolar och ståthållare

Apg 20:10

Han lever.

hans själ är kvar i honom.

Hans själ är kvar.

Apg 20:21

att de skall omvända sig till Gud

om omvändelse till Gud

om omvändelsen till Gud

Apg 20:30

ur er egen krets

bland er själva

bland er själva

Apg 20:37

föll honom om halsen

omfamnade honom

omfamnade Paulus

Apg 21:9

som hade profetisk gåva

som profeterade

som profeterade

Apg 21:12

bad

vädjade

vädjade

Apg 21:20

och sade

Sedan sa de till honom.

Sedan sade de till honom.

Apg 21:22

De får under alla förhållanden

De får helt säkert

De får säkert

Apg 21:26

gav till känna

meddelade

meddelade

Apg 21:29

räknade med

antog

antog

Apg 22:12

Ananias

En viss Ananias

En viss Ananias

Apg 22:16

varför tvekar du?

Vad väntar du på?

vad väntar du på?

Apg 23:6

Och när jag nu står inför rätta, är det på grund av hoppet om de dödas uppståndelse.

Det är för hoppet om de dödas uppståndelse jag står inför rätta!

Det är för hoppet om de dödas uppståndelse som jag står här inför rätta.

Apg 24:1

en jurist

advokaten

advokat

Apg 24:8

kan du ta reda på allt

ska du få klarhet i allt

kan du själv få klarhet i allt

Apg 24:11

förvissa dig om

få bekräftat

få bekräftat

Apg 25:16

mot deras anklagelser

mot beskyllningen

mot beskyllningen

Apg 27:2

fartyg

skepp

skepp

Apg 27:10

kommer att bli riskfylld och medföra stor förlust

kommer att innebära skada och stor förlust

kommer att medföra skada och stor förlust

Apg 27:25

Ty den tilltron har jag till Gud

för jag litar på Gud

Jag litar på Gud

Apg 27:39

jämn strand

sandstrand

sandstrand

Apg 28:1

Melite

Malta

Malta

Apg 28:4

rättvisans gudinna

Rättvisan

Rättvisan

Rom 1:26

skamliga lidelser

förnedrande lidelser

förnedrande lidelser

Rom 2:9

människa

människosjäl

människas själ

Rom 2:13

blir rättfärdiga

är rättfärdiga

är rättfärdiga

Rom 2:29

Den är jude som är det i sitt inre

Jude är man i sitt inre

Jude är man i sitt inre

Rom 3:6

jag talar som människor tänker

Mänskligt talat

mänskligt talat

Rom 3:6 m.fl. ställen

Nej, aldrig!

Verkligen inte.

Verkligen inte!

Rom 3:6

han

Gud

Gud

Rom 3:11

ingen förståndig finns

Det finns ingen som förstår

Ingen finns som förstår

Rom 3:15

De är snabba på foten till att utgjuta blod.

Deras fötter är snabba att utgjuta blod.

Deras fötter är snabba till att spilla blod.

Rom 3:19

stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud

tystas och hela världen stå skyldig inför Gud

tystas och hela världen stå skyldig inför Gud

Rom 3:24

står som rättfärdiga

förklaras de rättfärdiga

förklaras rättfärdiga

Rom 3:27

regel … regel

lag … lag

lag … lag

Rom 4:1

har vunnit

upptäckte

fann

Rom 4:14

då är tron utan innehåll och löftet satt ur kraft.

då är tron värdelös och löftet upphävt.

då är tron meningslös och löftet upphävt.

Rom 5:2-3

vi jublar…vi jublar

vi gläds…vi gläds

gläder oss…gläder oss

Rom 5:7

en hederlig människa

en rättfärdig

en rättfärdig

Rom 5:15

Dock är det inte med nåden som med syndafallet.

Men fallet kan inte jämföras med nådegåvan.

Men syndafallet kan inte jämföras med nåden.

Rom 5:21

herravälde … herravälde

regerade … regera

regerade … regera

Rom 6:1

Skall vi fortsätta att synda

Ska vi bli kvar i synden

Ska vi bli kvar i synden

Rom 6:10

men det liv han lever, det lever han för Gud.

Men hans liv är ett liv för Gud.

men hans liv är ett liv för Gud.

Rom 6:13

vapen … vapen

redskap … redskap

redskap … redskap

Rom 7:3

om hon blir en annan mans hustru

om hon ger sig åt en annan man.

om hon ger sig åt en annan man.

Rom 7:10

för syndens skull … för rättfärdighetens skull

på grund av synden … på grund av rättfärdigheten

på grund av synden … på grund av rättfärdigheten

Rom 9:6

skulle ha blivit om intet

har slagit fel

skulle ha slagit fel

Rom 9:20

som går till rätta med Gud?

som ifrågasätter Gud?

som ifrågasätter Gud?

Rom 9:31

strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet

strävade efter en lag som ger rättfärdighet

strävade efter en lag som ger rättfärdighet

Rom 11:33

outrannsakliga

ofattbara

ofattbara

Rom 12:1

förmanar

uppmanar

uppmanar

Rom 12:10

hedersbevisning

aktning

aktning

Rom 12:19

vredesdomen

Guds vrede

Guds vrede

Rom 13:2

Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt,

Den som därför motsätter sig de styrande motarbetar Guds ordning,

Den som därför motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning,

Rom 13:3

inger inte fruktan

utgör nämligen inget hot

är ju inget hot

Rom 13:3

Vill du slippa att leva i fruktan

Vill du slippa rädsla

Vill du slippa vara rädd

Rom 15:3

bar våra svagheter

Rom 15:10-12

hedningar … hedningar … hedningarna

hednafolk … hednafolk … hednafolken

hednafolk … hednafolk … hednafolken

Rom 16:5

som kommer samman i deras hus

som möts i deras hus

som möts i deras hus

1 Kor 1:19

slå ner

förkasta

förkasta

1 Kor 2:4

övertyga genom mänsklig visdom

övertygande visdomsord

övertygande visdomsord

1 Kor 2:7

Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold

Guds hemliga och fördolda visdom

Guds hemliga och fördolda vishet

1 Kor 2:12

den Ande

Anden

Anden

1 Kor 2:14

tillhör

kommer från

kommer från

1 Kor 3 rubrik

Paulus och Apollos är Guds medarbetare i församlingen

Guds medarbetare

Guds medarbetare

1 Kor 3:10

bör se till

måste tänka på

måste tänka på

1 Kor 3:12

dyrbara stenar

ädelstenar

ädelstenar

1 Kor 3:16

ett Guds tempel

Guds tempel

Guds tempel

1 Kor 4:7

Vad skiljer dig från andra?

Vem ger dig en särställning?

Vem ger dig en särställning?

1 Kor 4:8

regerat som kungar

blivit kungar

blivit kungar

1 Kor 4:9

vigda åt döden

dödsdömda

dödsdömda

1 Kor 4:17

Timoteus … sänder jag nu till er.

Av den anledningen har jag sänt Timotheos till er,

Just därför har jag sänt er Timoteus

1 Kor 5:4

Det skedde, sedan ni och min ande med vår Herre Jesu makt förts samman,

När ni samlas i vår Herre Jesu Kristi namn och min ande är där med vår Herre Jesu makt,

När ni är samlade och min ande är hos er med vår Herre Jesu makt,

1 Kor 6:16

sköka

prostituerad

prostituerad

1 Kor 7:21

Även om du kan bli fri, så förbli hellre slav.

Men ges dig möjlighet att bli fri, ta vara på det.

Men kan du bli fri, bli hellre det.

1 Kor 7:35

inte för att snärja er,

inte för att lägga band på er

inte för att lägga band på er

1 Kor 9:7

krigstjänst

soldattjänst

soldattjänst

1 Kor 9:25

underkastar sig i allt hård träning

självdisciplin i allt

disciplin i allt

1 Kor 10:19

Vad menar jag då med detta?

Så vad menar jag?

Så vad menar jag?

1 Kor 10:31

Om ni äter

Alltså: vare sig ni äter

Alltså: om ni äter

1 Kor 12:15

Eftersom jag inte är hand

Jag är inte hand

Jag är inte hand

1 Kor 15:19

Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus,

Om det bara är för detta livet vi har satt vårt hopp till Kristus,

Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus,

2 Kor 1:12

Vi kan med gott samvete berömma oss av att vi här i världen,

Detta är vår stolthet, något vårt samvete vittnar om:

Detta är vår stolthet och vårt samvetes vittnesbörd:

2 Kor 3:7-9

ämbete

tjänst

tjänst

2 Kor 4:4

Ty den här tidsålderns gud

Denna världens gud

Den här världens gud

2 Kor 4:13

ande

Ande

Ande

2 Kor 4:17

bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet

bereder åt oss en helt överväldigande evig härlighet

bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet

2 Kor 5:1

en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen.

en evig boning i himlen som inte är gjord med händer.

en evig boning i himlen som inte är gjord  av människohand.

2 Kor 5:12

men ni får tillfälle att berömma er av oss

men ger er tillfälle att vara stolta ifråga om oss,

bara ge er tillfälle att vara stolta över oss,

2 Kor 6:12

hos er är det trångt.

i era hjärtan är det trångt.

i era hjärtan är det trångt.

2 Kor 6:14 rubrik

Den levande Gudens tempel

Den levande Gudens tempel

2 Kor 7:1

låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande

låt oss rena oss från allt som förorenar kropp och ande

låt oss rena oss från allt som befläckar kött och ande

2 Kor 7:2

bedragit

utnyttjat

utnyttjat

2 Kor 7:11

ursäkter

förklaringar

förklaringar

2 Kor 8:19

bevis på vår villighet

för att visa vår goda vilja

som bevis på vår goda vilja

2 Kor 11:5

dessa väldiga apostlar

’superapostlar’

”superapostlar”

2 Kor 11:13

uppträder som Kristi apostlar

förklär sig till Kristi apostlar

förklädda till Kristi apostlar

2 Kor 11:25

ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet.

ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet.

ett helt dygn har jag drivit på öppet hav.

2 Kor 12:17-18

bedragit

utnyttjat

utnyttjat

2 Kor 13:4

men ni skall få leva

vi ska få leva

vi ska leva

2 Kor 13:7

orätt

ont

ont

Gal 1:6

avfaller

överger

överger

Gal 1:10

Eller försöker jag ställa mig in hos människor?

Eller söker jag människors uppskattning?

Eller söker jag människors gillande?

Gal 1:13

hur jag tidigare uppträdde som jude

mitt tidigare liv i judendomen

hur jag betedde mig förr inom judendomen

Gal 1:16

Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds.

Jag rådfrågade inte någon av kött och blod,

Då rådfrågade jag inte genast människor av kött och blod.

Gal 2:4

Hade det berott på de falska bröder som smugit sig in, skulle han ha blivit tvungen till det.

Men det ville annars falska bröder som hade nästlat sig in.

Det ville annars de falska bröder som hade nästlat sig in.

Gal 3:4

ja, helt förgäves?

om det nu var förgäves?

om det nu var förgäves?

Gal 5:2

Se

Lyssna

Lyssna

Gal 5:12

stympa sig

kastrera sig

kastrera sig

Gal 6:5

börda

packning

ryggsäck

Gal 6:11

dem som delar vår tro

trons familj

trons familj

Gal 6:16

ja, över Guds Israel

och över Guds Israel

och över Guds Israel

Ef 1:3

med all den himmelska världens andliga välsignelse,

med all andlig välsignelse i himlen.

med all andlig välsignelse i himlen!

Ef 3:11

utförde

förverkligade

förverkligade

Ef 4:16

Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger

Genom honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger

Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger

Ef 4:22-24

Ni har lämnat … ni förnyas …Ni har iklätt er

ska lägga av … och förnyas … och ikläda er

Därför ska ni lämna … Låt er förnyas … och klä er

Ef 4:29

välsignelse

uppbyggelse

bygger upp

Ef 4:30

förlossningens

befrielsens

befrielsens

Ef 5:21

i Kristi fruktan

i vördnad för Kristus

i vördnad för Kristus

Ef 6:13

och behålla fältet

och stå upprätt

och stå upprätt

Ef 6:24

oförgängligt liv

odödlighet

odödlighet

Fil 1:8

längtar efter er alla av hela mitt hjärta, i Kristus Jesus.

längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet.

längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet.

Fil 1:10

rätt

väsentligt

viktigt

Fil 3:1

för er är det säkrast så

er ger det trygghet

er är det tryggare

Fil 3:10

lik honom i en död med honom

lik honom i hans död

lik honom i hans död

Fil 3:15

fullkomliga … fel

fullmogna … annorlunda

mogna … annorlunda

Fil 4:15

som satte sig i förbindelse med mig

som hade sådan gemenskap med mig

som hade sådan gemenskap med mig

Kol 1:5

som är förvarat åt er i himlen … i det sanna budskapet

som väntar er i himlen … i sanningens ord

som väntar er i himlen … i sanningens ord

Kol 2:2

för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan

Min avsikt är att deras hjärtan ska styrkas och att de förenas i kärlek

Jag kämpar för att de ska bli styrkta i sina hjärtan och förenade i kärlek

Kol 2:14-15

strukit ut … klätt av väldena

utplånade … avväpnat härskarna

utplånat … avväpnade härskarna

Kol 2:21

”Det skall du inte röra, det skall du inte smaka, det skall du inte ta på”.

”Ta inte.” ”Smaka inte.” ”Rör inte.”

”ta inte.” ”smaka inte.” ”rör inte.”

Kol 2:23

gudstjänst

fromhet

fromhet

Kol 3:8

smädelser

förtal

förtal

Kol 3:13

om någon har något att förebrå en annan

om någon har en anklagelse mot en annan.

om ni har något att anklaga någon för.

Kol 4:10

när

om

om

1 Thess 2:2

vår insats

vårt besök

vårt besök

1 Thess 2:4

inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud

inte för att behaga människor utan Gud,

inte för att behaga människor utan Gud,

1 Thess 2:16

skall komma över dem till slut

kom över dem till slut

har till slut kommit över dem

1 Thess 2:19

ärekrona

ärekrans

ärekrans

1 Thess 5:14

oordentliga

oansvariga

oansvariga

1 Thess 5:27

Jag uppmanar er allvarligt i Herren

Jag vill att ni lovar inför Herren

Lova mig inför Herren

2 Thess 1:7

Jesus kommer

Jesus uppenbaras

Jesus uppenbarar sig

2 Thess 1:10

när han kommer … Så skall det ske på den dagen.

när han kommer på den dagen

när han kommer på den dagen

2 Thess 2:10

eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den

eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen,

eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen,

2 Thess 3:6-7, 11

oordentligt

oansvarigt

oansvarigt

1 Tim 1:18

oförgänglige

odödlige

odödlige

1 Tim 2:7

härold

förkunnare

förkunnare

1 Tim 2:9

På samma sätt skall kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt

Jag vill också att kvinnorna ska vara klädda anständigt,

På samma sätt ska kvinnorna smycka sig med anständig klädsel,

1 Tim 3:6

och döms av den som förtalar honom.

och faller under samma dom som djävulen.

och faller under djävulens dom.

1 Tim 3:11

allmänt aktade

värdiga

värdiga

1 Tim 4:10

till Gud, som ger liv

den levande Guden

den levande Guden

1 Tim 5:11

när de drivs av begär och sätter sig upp mot Kristus

när åtrån drar dem bort från Kristus

drivs av begär bort från Kristus

1 Tim 5:13

och att prata om sådant som de borde tiga med.

och prata om opassande ting.

och pratar om sådant som inte passar sig.

1 Tim 5:17

uppgift

ledaruppgift

ledaruppgift

 

1 Tim 5:23

eftersom du är svag så ofta.

för att du så ofta är sjuk.

dina återkommande sjukdomar.

 

1 Tim 6:12

sök att vinna

grip

grip

1 Tim 6:14

det som han har befallt

budet

budskapet

1 Tim 6:20

det som har överlämnats åt dig

det som anförtrotts dig

det som har anförtrotts dig

2 Tim 1:9

inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut

inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut

inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut

2 Tim 3:8

satte sig upp emot Mose, står dessa män emot

trotsade Mose, så trotsar dessa män

trotsade Mose, trotsar dessa män

2 Tim 3:13

skall göra framsteg – till det sämre.

ska gå allt längre i ondska.

ska gå allt längre i sin ondska,

2 Tim 3:16

bestraffning

tillrättavisning

tillrättavisning

2 Tim 4:6

drickoffer

dryckesoffer

dryckesoffer

Tit 1:4

Jag hälsar Titus

Till Titus

Till Titus

Filem v. 19

Jag skulle också kunna säga: för upp det på din räkning, eftersom du är skyldig mig dig själv.

För att nu inte säga att du är skyldig mig dig själv.

För att nu inte tala om vad du är skyldig mig: dig själv.

Filem v. 20

Låt mitt hjärta få ro, i Kristus.

Styrk mitt hjärta i Kristus.

Styrk mitt hjärta i Kristus.

Filem v. 21

övertygad om att du kommer att lyda mig.

övertygad om din lydnad

övertygad om din lydnad

Heb 1:2

världen

universum

universum

Heb 2:14

som hade döden i sitt våld

som hade makt över döden

som hade makt över döden

Heb 3:8, 15

som när era fäder väckte min förbittring

som under upproret

som vid upproret

Heb 3:10

De vill inte veta av mina vägar.

de känner inte mina vägar.

de känner inte mina vägar.

Heb 3:16

Vilka var det då som väckte förbittring, fastän de hade hört hans röst?

För vilka var det som hörde och ändå gjorde uppror,

Vilka var det då som hörde men ändå gjorde uppror?

Heb 5:2

Han kan behandla dem rätt

Han kan vara medkännande

Han kan ha medkänsla

Heb 5:9

blev han upphovet

blev han källan

blev han källan

Heb 6:2

reningar

dop

dop

Heb 6:17

för dem som skulle ärva det som var utlovat,

för löftets arvingar

för löftets arvingar

Heb 6:18

hålla fast vid det hopp vi äger.

hålla fast vid vårt framtida hopp.

hålla fast vid det hopp vi har framför oss.

Heb 6:19

innanför förlåten

innanför förhänget

innanför förhänget

Heb 7:9

Ja, genom Abraham har på ett sätt också Levi, som får tionde, själv gett tionde,

Man kan även säga att Levi, som får tionde, själv gett tionde genom Abraham,

 

Och man kan säga att även Levi, som tar emot tionde, själv har gett tionde genom Abraham,

Heb 7:19

träder vi fram inför Gud.

vi kommer nära Gud.

kan vi närma oss Gud.

Heb 7:27

en dag varje år,

dagliga

varje dag

Heb 9:11

för det goda som vi äger.

för det goda som har kommit.

för det goda som skulle komma.

Heb 9:21

alla föremål som hörde till gudstjänsten.

gudstjänstföremålen

gudstjänstföremålen

Heb 9:26

alltsedan världens grund blev lagd.

alltifrån världens skapelse.

sedan världens skapelse.

Heb 10:14

för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga.

för all framtid fullkomnat dem som är helgade.

för all framtid fullkomnat dem som helgas.

 

Heb 10:20

sitt kött

sin kropp

sin kropp

Heb 10:29

som trampar Guds Son under fötterna

som trampat på Guds Son

som trampar på Guds Son

Heb 10:34

fann er med glädje

accepterade med glädje

accepterade med glädje

Heb 10:38

Och vidare:

Heb 11:3

världen

universum

universum

Heb 11:5

funnit nåd hos Gud.

behagat Gud.

behagat Gud.

Heb 11:31

skökan

den prostituerade

den prostituerade

Heb 11:32

Jag skulle inte hinna med

Tiden skulle inte räcka

Tiden räcker inte

Heb 12:16

I utbyte mot ett enda mål mat lämnade han ifrån sig sin förstfödslorätt.

som sålde sin förstfödslorätt för ett enda mål mat.

som sålde sin förstfödslorätt för ett enda mål mat.

Heb 13:13

smälek

vanära

vanära

Heb 13:17

Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta,

Låt dem göra detta med glädje och inte med suckan,

Låt dem göra detta med glädje och inte suckande,

Jak 1:2

den största glädje

ren glädje

ren glädje

Jak 2:4

har ni då inte kommit i strid med er själva

Är det inte då fråga om diskriminering bland er

har ni då inte diskriminerat bland er

Jak 4:1

lemmar

kroppar

kroppar

Jak 4:2

dödar och är ivrare

mördar ni. Ni avundas

mördar och avundas

Jak 4:4

Ni trolösa

Ni otrogna

Ni otrogna

Jak 5:1

Lyssna

Lyssna nu

Lyssna nu

Jak 5:2

skall förmultna … förtäras av mal

har ruttnat … är malätna

är rutten … är malätna

Jak 5:3

ärga … ärgen

rostat … rosten

rostar … rosten

Jak 5:10

i att tåligt uthärda lidanden.

i att lida och visa tålmodighet

i att lida och att vara tåliga

Jak 5:11

prisar dem

kallar dem

kallar dem

Jak 5:12

svär inte

ska ni inte svära någon ed

svär ingen ed

Jak 5:17

Elia, som också fick lida,

Elia var en människa av samma natur som vi.

Elia var en människa med samma natur som vi.

1 Petr 1:15

föra ett alltigenom helgat liv.

var heliga i allt ni gör

vara heliga i allt ni gör

1 Petr 1:21

ni som genom honom tror på Gud,

Genom honom tror ni på Gud,

Genom honom tror ni på Gud,

1 Petr 2:5

tack vare Jesus Kristus

genom Jesus Kristus

genom Jesus kristus

1 Petr 2:7

kastade bort

förkastade

förkastade

1 Petr 2:14

landshövdingarna

ståthållarna

ståthållarna

1 Petr 3:9

skymf med skymf

hån med hån

hån med hån

1 Petr 3:11

Han skall vända sig bort

Han ska undvika

Han ska undvika

1 Petr 3:18

oss till Gud … köttet

er till Gud … kropp

er till Gud … kroppen

1 Petr 4:2

så att han den tid som är kvar

så att han resten av tiden här i sin kropp

så att han resten av tiden här i sin kropp

1 Petr 4:3

Det är nog med att ni förr

För ni har länge nog

Länge nog har ni

1 Petr 4:11

Har någon en tjänst

Den som tjänar

Om någon tjänar

1 Petr 5:8

motståndare

fiende

fiende

1 Petr 5:12

skriver jag kortfattat

har jag i korthet skrivit

har jag skrivit kort

2 Petr 1:10

att göra er kallelse och utkorelse fast … snubbla och falla

att befästa er kallelse och utväljes … falla

att befästa er kallelse och utkorelse … falla

2 Petr 1:17

upphöjda Härligheten

majestätiska härligheten

majestätiska Härligheten

2 Petr 2:3

I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er.

I sin girighet kommer de att utnyttja er

I sin girighet kommer de att utnyttja er

2 Petr 2:4

mörker och kedjor

mörkrets kedjor

mörkrets kedjor

2 Petr 2:6

vad som skulle hända de ogudaktiga.

vad som väntar dem som lever gudlöst.

vad som väntar de gudlösa.

2 Petr 2:12

fånga och döda

fångas och dödas

fångas och dödas

2 Petr 2:15

som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet.

som älskade orättfärdighetens lön.

som älskade orättfärdighetens lön.

2 Petr 3:5

De som påstår detta bortser

De bortser medvetet

De bortser medvetet

2 Petr 3:7

de ogudaktiga

de gudlösa människorna

de gudlösa människorna

2 Petr 3:8

en dag för Herren är som tusen år

för Herren är en dag som tusen år

för Herren är en dag som tusen år

1 Joh 2:20

och känner alla sanningen.

och ni har alla kunskap.

och ni har alla kunskap.

1 Joh 3:13

över att världen hatar

om världen hatar

om världen hatar

1 Joh 3:20, 21

anklagar

fördömer

fördömer

1 Joh 3:24

budskap

bud

bud

1 Joh 4:10

Kärleken består inte i att vi har älskat Gud

Detta är kärleken: inte att vi älskade Gud

Detta är kärleken: inte att vi älskade Gud

1 Joh 5:1

och var och en som älskar Gud som har fött

och den som älskar Fadern

Och den som älskar Fadern

1 Joh 5:16

som inte är till döds … åt dem som inte begår synd till döds.

som inte leder till döden … Detta avser dem som begår synd som inte leder till döden.

som inte leder till döden … Detta gäller dem vilkas synd inte leder till döden.

1 Joh 5:19

vi tillhör Gud

vi är från Gud

vi är av Gud

2 Joh v. 1

älskar i sanningen

i sanning älskar

i sanning älskar

2 Joh v. 2

för sanningens skull

på grund av sanningen

på grund av sanningen

2 Joh v. 12

och tala direkt med er,

och tala ansikte mot ansikte

och tala med er ansikte mot ansikte

3 Joh v. 1

älskar i sanningen

i sanning älskar

i sanning älskar

3 Joh v. 10

skall jag därför påminna honom om vad han gör,

ska jag därför ta upp vad han gör,

ska jag därför påminna om det han gör,

3 Joh v. 14

då får vi talas vid direkt.

så att vi kan talas vid ansikte mot ansikte.

ska vi talas vid ansikte mot ansikte.

Judas v. 1

i Gud, vår Fader,

i Gud Fadern

i Gud Fadern

Judas v. 19

Guds Ande

Anden

Anden

Judas v. 23

och frälsa

Andra ska ni

andra ska ni

Upp 1:7

evigheternas evigheter, amen.

evigheters evighet. Amen.

evigheters evighet. Amen.

Upp 1:13

liknade Människosonen

liknade en Människoson

liknade en människoson

Upp 1:17

Var inte förskräckt.

Var inte rädd.

Var inte rädd.

Upp 2:5

omvänd … omvänder …komma över dig

Vänd om … vänder om …komma till dig

vänd om … vänder om …komma jag till dig

Upp 2:16

Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart över dig

Vänd därför om. Annars kommer jag snart till dig

Vänd därför om! Annars kommer jag snart till dig

Upp 2:20

du låter kvinnan Isebel hållas

du tolererar kvinnan Isebel

du tolererar kvinnan Isebel

Upp 2:23

vedergälla

ge var och en

ge åt var och en

Upp 3:2

Vakna upp och håll dig vaken

Vakna upp

Vakna upp

Upp 3:8

en dörr stå öppen för dig, en dörr som

en dörr stå öppen för dig som

en dörr öppen för dig som

Upp 3:14

sannfärdiga

sanna

sanna

Upp 3:17

beklagansvärd

ynklig

ynklig

Upp 3:20

klappar på

knackar

knackar

Upp 5:9

åt Gud köpt människor

friköpte du människor åt Gud

har du friköpt människor åt Gud

Upp 5:12-13

tacksägelsen … tacksägelsen

lovsång … lovsången

lovsången … lovsången

Upp 6:13

skakas

skakas av stormen

skakas av en kraftig vind

Upp 6:15

bergsklyftor

bergens klippor

bergens klippor

Upp 9:3

och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har.

och de gavs samma makt som skorpionerna på jorden.

och de fick samma makt som skorpionerna på jorden.

Upp 9:5

stinger

sticker

sticker

Upp 9:9

bröstharnesk

bröstpansar

bröstpansar

Upp 10:4

Försegla i ditt inre

Försegla

Försegla

Upp 11:3

befalla

låta

låta

Upp 11:8

döda kroppar

lik

lik

Upp 11:18

vredes dag … och då du skall fördärva

vrede … och fördärva

vrede … och fördärva

Upp 12:10

Nu har

Nu tillhör

Nu tillhör

Upp 12:15

föras

svepas

svepa

Upp 13:6

tabernakel

boning

boning

Upp 13:14

befaller

säger åt dem

säger till

Upp 13:18

sexhundrasextiosex

666

666

Upp 14:13

vila sig från sitt arbete

vila efter sina mödor

vila sig från sina mödor

Upp 14:14

Människosonen

en Människoson

en människoson

Upp 16:12

bereddes

öppnades

öppnades

Upp 16:15

ser hans kön

visar sin skam

ser hans skam

Upp 17:3

I anden

I Anden

I Anden

Upp 17:8

grundläggning

skapelse

skapelse

Upp 17:11

undergång

fördärvet

fördärvet

Upp 18:1

av strålglansen från honom.

av hans härlighet.

av hans härlighet.

Upp 18:22

basunblåsare

trumpetare

trumpetare

Upp 19:16

Konungarnas Konung

Kungarnas Kung

Kungarnas Kung

Upp 21:1

hade försvunnit

var borta

var borta

Upp 21:2

brudgum

man

man

Upp 21:8

trollkarlarna

ockultister

ockultisterna

Upp 21:10

I anden

I Anden

I Anden

Upp 21:11

och som ägde Guds härlighet.

Den hade Guds härlighet

Den hade Guds härlighet

Upp 21:12

över portarna

vid portarna

vid portarna

Upp 21:19

Grundstenarna till stadsmuren

Stadsmurens grundstenar

Stadsmurens grundstenar

Upp 22:4

och hans namn skall stå skrivet på deras pannor.

och bära hans namn på sina pannor.

och bära hans namn på sina pannor.

Upp 22:9

tjänare

medtjänare

medtjänare

Upp 22:11

ska

ska

Upp 22:15

trollkarlarna

ockultisterna

ockultisterna

Vi kan alltså se att både vad avser det stilistiska och vad avser nya tolkningar, så har SFB nu med den nya versionen SFB14 närmat sig SB inte så obetydligt. Däremot vet jag inte i vilken omfattning det handlar om att det bara ”råkat” bli lika eller liknande, eller i vilken omfattning man tagit medvetet intryck. Men att det också rör sig om medvetna intryck bakom många av dessa likheter behöver man knappast tvivla på.

Hur ska man då se på detta?

Jag ser det som någonting positivt. Och som något högst naturligt. Jag välkomnar det och blev glad när jag såg alla likheter.

Det är ju så här: För att bibelöversättningar överhuvudtaget ska kunna utvecklas och förbättras så behöver översättare också ta intryck av och låta sig påverkas av moderna översättningar som finns tillgängliga. En bibelöversättare som tror sig veta allt bäst själv och inte bryr sig om andra översättare och deras verk, och inte tar tillvara det goda, kommer inte att kunna leverera en lika bra slutprodukt som den som tar till sig, och ibland för vidare, vad andra levererat.

Tyvärr hann inte översättarna av SFB14 ta del av SB:s översättning av Psalmernas bok eftersom båda översättningarna blev klara nästan exakt samtidigt, så där är skillnaderna avsevärt större. Men jag utgår ifrån och hoppas att man kommer att ta intryck också av SB när man framöver börjar arbeta med en justering eller revidering av psalmerna.

Till sist vill jag säga att jag gläds över att SFB nu med versionen SFB14 (och då avser jag NT) rent stilistiskt äntligen slagit ut i blom.

Ragnar Blomfelt