SAKARJA

KAPITEL 9

Guds dom över Israels fiender

1 Ödesord. Herrens ord är emot landet Hadrak, och det ska vila över Damaskus. – För mänskligheten och Israels alla stammar vänder blicken mot Herren. –

2 Det är även emot grannlandet Hamat,

och Tyros och Sidon,

med all deras visdom.

3 Tyros byggde sig en fästning,

hopade silver som stoft,

och guld som gatans avfall.

4 Lyssna! Herren ska utblotta henne

och slå ner hennes välde i havet,

och hon ska förtäras av eld.

5 Ashkelon ska se det och frukta,

Gaza ska vrida sig i ångest,

liksom Ekron,

för deras hopp går om intet.

Gaza ska mista sin kung,

Ashkelon ska bli obebodd.

6 Ett blandfolk ska bo i Ashdod,

och jag ska göra slut på 

filisteernas högmod.

7 Jag ska ta blodmaten

från deras munnar,

det vidriga som de tuggar på.

Återstoden av dem 

ska tillhöra vår Gud.

De ska bli som stamfurstar i Juda.

Ekron ska bli som jebusiterna.

8 Jag ska slå läger omkring mitt hus,

mot krigshärar som kommer och går.

Aldrig mer

ska en förtryckare rycka fram mot dem.

För nu bevakar mina ögon.

Sions Konung kommer

9 Var överlycklig, dotter Sion!

Jubla, dotter Jerusalem!

Se, din Konung kommer till dig.

Han är rättfärdig, rustad med frälsning.

Han kommer ödmjuk,

ridande på en åsna, på ett åsneföl.

10 Jag ska avlägsna Efraims vagnar

och Jerusalems hästar.

Stridsbågen ska avlägsnas,

och han ska tala fred till folken.

Hans välde ska nå från hav till hav,

och från Eufrat till jordens ändar.

Gud ska frälsa sitt folk

11 Vad gäller dig,

på grund av ditt förbundsblod

ska jag befria dina fångar

från den vattenlösa hålan.

12 Vänd åter till borgen,

ni fångar med hopp!

Ja, i dag kungör jag för er:

jag ska gottgöra er dubbelt.

13 Jag ska spänna Juda som min båge

och lägga på Efraim som pil.

Jag ska egga dina söner, Sion,

mot dina söner, Grekland,

och göra dig lik en krigares svärd.

14 Herren ska visa sig över dem,

hans pil ska fara iväg som blixten.

Herren Jahve ska blåsa i hornet

och dra fram i söderns stormar.

15 Härskarornas Herre skyddar dem.

De ska äta, och nedtrampa slungstenar.

De ska dricka, och vråla som berusade.

De ska fyllas,

så som offerskålen och altarets hörn.

16 Den dagen

ska Jahve deras Gud frälsa dem,

för de är hans hjord, hans folk.

Som kronjuveler

ska de stråla över hans land.

17 Vilken godhet, vilken skönhet!

Säd och vin 

ska få pojkar och flickor att blomstra.

Nästa

Föregående

9:9. Avser Messias, Kristus, Matt 21:5, Joh 12:15.

© Ragnar Blomfelt