PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 56

1 Av David, när filisteerna hade gripit honom i Gat. 

För körledaren. Till ”Den tysta duvan i fjärran”. Ett poem.

2 Gud, visa mig nåd,

för människor trampar på mig.

Hela dagen ansätter mig krigare.

3 Mina fiender trampar på mig dagen lång,

det är många som angriper mig.

4 Du som är upphöjd,

när jag är rädd förtröstar jag på dig.

5 På Gud – jag prisar hans ord –

på Gud förtröstar jag. Jag är inte rädd,

vad kan kött och blod göra mig?

6 Dagen lång förvränger de mina ord.

De har bara onda tankar om mig.

7 De hetsar till strid och ligger i bakhåll,

de bevakar mina steg i väntan på att ta mitt liv.

8 Skulle de räddas trots sådan ondska?

Gud, slå ner folken i din vrede!

9 Du räknar alla steg jag tagit.

Samla mina tårar i din flaska.

Finns de inte i din bok?

10 Mina fiender drar sig tillbaka

den dag jag ropar till dig.

Jag vet det, för Gud är med mig.

11 På Gud – jag prisar hans ord,

på Herren – jag prisar hans ord,

12 på Gud förtröstar jag.

Jag är inte rädd, vad kan människor göra mig?

13 Gud, jag måste hålla mina löften till dig,

jag vill ge dig tackoffer,

14 för du räddade mitt liv från döden.

Du räddade min fot från att snava,

så att jag kan vandra inför Gud

i de levandes ljus.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

56:1. 1 Sam 21:10-15. Samma händelse åsyftas i rubrik till Ps 34. Den tysta duvan i fjärran, möjligen en musikalisk term.

56:5, (12). vad kan kött och blod göra mig? De kan ansätta Guds folk (v. 2), trampa på oss (v. 2), skrämma oss (v. 4), trakassera oss (v. 6), försöka döda oss (v. 7). Men de kan inte ta ifrån oss vår förtröstan på Gud, v. 5, 12. Och Jesus Kristus tillägger att trons fiender kommer att döda en del av oss (Luk 12:4) – vilket miljoner martyrer vittnar om – men våra frälsta själar kan de inte röra.

56:8. Gud, slå ner folken i din vrede! Jfr 55:16, 24. Se kommentar till 139:19-22.

56:9. Du räknar alla steg jag tagit, Gud är Allvetande, jfr Ps 139:1-3. Han vet allt om vår livsvandring. Även våra huvudhår räknar han, Luk 12:7. i din bok, jfr 2 Mos 32:32-33, Ps 69:29, Dan 7:10, 12:1, Luk 10:20, Fil 4:3, Hebr 12:23, Upp 13:8, 17:8, 20:12, 15, 21:27.

56:14. så att jag kan vandra inför Gud i de levandes ljus, Jesus Kristus, som är Gud (Joh 1:1), sa: ”Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus … Vandra medan ni har ljuset,” Joh 8:12, 12:35.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt