PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 55

1 Av David. För körledaren, till stränginstrument. 

Undervisning.

2 Gud, lyssna noga till min bön,

ignorera inte min vädjan om hjälp,

3 lyssna och svara mig.

Jag är helt utom mig av oro,

4 för jag hör mina fiender.

De onda trycker ner mig.

De vältrar allt ont över mig

och rasande angriper de mig.

5 Jag har hjärteångest

och dödsskräck.

6 Jag skakar av rädsla

och övermannas av fasa.

7 Om jag ändå hade duvans vingar!

Jag skulle flyga bort och finna ett bo.

8 Jag skulle fly långt bort

och finna en plats i ödemarken. <>

9 Jag skulle snabbt söka skydd

mot det våldsamma ovädret.

10 Herre, förvirra dem och gör dem oense.

För jag ser våld och osämja i staden.

11 Dag och natt går de runt murarna,

ondska och umbäranden bor innanför.

12 Fördärv verkar i staden,

förtryck och falskhet härskar på gatorna.

13 Det är inte en fiende som skymfar mig,

det kunde jag uthärda.

Det är inte en ovän som hatar mig,

då kunde jag hålla mig undan för honom.

14 Men det är du, min like,

min förtrogne, min nära vän,

15 vi som hade härlig gemenskap i Guds hus

där vi gick omkring i myllret.

16 Låt döden överraska dem,

låt dem mitt i livet hamna i dödsriket,

för ondska är i deras hem och hjärta!

17 Men jag ropar till Gud,

Herren ska frälsa mig.

18 Jag ropar ut i svårmod

morgon, middag och kväll,

och han lyssnar på mig.

19 Han räddar mig oskadd

från kriget mot mig,

för många är emot mig.

20 Gud tronar sedan urtiden

och är oförändrad. <>

Han hör mig, och angriper dem

som inte fruktar Gud.

21 Han ger sig på sina vänner

och bryter sina löften.

22 Hans tal är lenare än smör,

men i hjärtat är krig.

Hans ord är mjukare än olja,

men de är dragna svärd.

23 Kasta dina bekymmer på Herren,

för han har omsorg om dig.

Han låter aldrig den rättfärdige rubbas.

24 Men de blodtörstiga och falska får livet förkortat.

Gud ska kasta dem i gravens grop.

Men jag förtröstar på dig.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

55:4. mina fiender, David hade fiender på avstånd, och han hade en fiende alldeles i sin närhet, v. 13-15, 21-22.

55:5-6. Se kommentar till Ps 13:2-3.

55:10-12. Verserna handlar om Jerusalem, en stad här fylld av ondska. förvirra dem och gör dem oense (v. 10), anspelar på 1 Mos 11:1-9.

55:13-15, 21-22. Det är oklart vem den falska personen är som låtsas vara Davids vän men som egentligen hatar honom och vill honom illa, kanske Absalom eller Ahitofel (2 Sam 15:1-12, 16:15-23). Profetiskt uppfylls orden på Judas Iskariot och hans förräderi, Matt 26:47-56. Bland Guds folk kommer det alltid att finnas falska människor, se t.ex. Gal 1:7, 2 Kor 11:12-15, 2 Petr 2: 1-3, 1 Joh 2:18-19, Judas v. 4.

55:16. låt dem mitt i livet hamna i dödsriket, jfr 4 Mos 16:30-35. Om bönen och önskan att de onda ska dö, se kommentar till Ps 139:19-22.

55:20. Gud tronar sedan urtiden, från evighet råder och härskar Gud över allt som sker. Ingenting som sker på jorden kan förändra det. och är oförändrad, vi människor förändras ständigt, men inte Gud, som evigt är densamme, jfr Ps 102:28, och Jak 1:17 med kommentar.

55:23. Aposteln Petrus citerar denna vers i 1 Petr 5:7 (Septuaginta).

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt